Door Peter Kerris op 7 oktober 2015

Vluchtelingenopvang: goed wonen in Gelderland, voor iedereen

Goed Wonen in Gelderland voor iedereen, dat is een waarde waar de Partij van de Arbeid voor staat. En dat betekent ook Goed Wonen voor de duizenden medemensen die huis en haard achterlaten om elders in de wereld, ontworteld, een nieuw leven op te bouwen vrij van oorlog en angst. Vrij van geweld en gebrek. En vrij van vervolging om mening of geloof.

De internationale crisis is acuut en Nederland en ook Gelderland moet daarin haar verantwoordelijkheid nemen. Noodopvang bieden aan de behoeftigen. De verantwoordelijkheid voor deze noodopvang ligt bij de gemeenten. En met de grootste noodopvang van Nederland in het Gelderse Nijmegen kun je terecht stellen dat de Gelderse gemeenten hun taak serieus nemen.

Maar het is nog niet genoeg. Zolang er nog geen eind is aan de vreselijke conflicten aan de rafelranden van het Westen en zolang deze crisis acuut is, is noodopvang nodig, en de ruimte daarvoor begint op te raken. Opvanglocaties en asielzoekerscentra moeten worden ontlast. Tegelijkertijd moeten de mensen die niet meer terug kunnen keren vanwege vervolging en oorlog in de regio van herkomst, de kans krijgen een nieuw leven op te bouwen in hun nieuwe thuis. Goed Wonen in Gelderland, ook voor nieuwe Gelderlanders.

Wij dienen dan ook graag de motie van D66 mede in. Wij vragen van Gedeputeerde Staten alle inzet binnen hun bevoegdheden om deze groep statushouders een kans op Goed Wonen in Gelderland te geven. Meneer de Voorzitter, dat betekent voor de Partij van de Arbeid drie dingen:

– Dat betekent ruimte maken voor huisvesting en de bestaande woonprogramma’s oprekken. Meer woningen voor statushouders zijn nodig, maar Gelderlanders op de wachtlijsten voor een woning mogen daarvan niet de dupe worden. Dat betekent nieuwe afspraken voor nieuwe woningen. Aansluiting op het programma Steengoed benutten om transformatie van leegstaand vastgoed mogelijk te maken lijkt ons hierin een logische stap.

– Werk: Zingeving in het leven valt of staat met de arbeid die een ieder verricht. Statushouders in Gelderland moeten naast een goede woning kans kunnen maken op Goed Werk. Dat betekent vol in de versnelling als het gaat om aanjagen van de werkgelegenheid in onze provincie. Maar laat nieuwe Gelderlanders hier ook van meeprofiteren door een goede aansluiting op het onderwijs – daarin sluit ik me graag aan bij de voorstellen gedaan door D66: zoek naar slimme oplossingen en vraag van studenten die op zoek zijn naar een stageplek of zij willen helpen in het onderwijs van een statushouder.

– Tenslotte vraagt de Partij van de Arbeid aan Gedeputeerde Staten of zij bereid zijn gemeenten te ondersteunen die iets extra’s willen doen voor de integratie van statushouders in Gelderland. Denk aan afspraken binnen de gebiedsgerichte opgaven of andere provinciale instrumenten.

De Partij van de Arbeid van Gelderland is zich bewust van de onrust die de komst van grote en nieuwe groepen in onze samenleving opzoekt. Daarom pleit ik ook voor meer ruimte binnen bestaande afspraken. Ruimte voor nieuwkomer en voor geboren Gelderlander om in deze provincie goed te wonen. Kansen om goed te werken. Een samenleving vormen we door naar elkaar te luisteren, door zorgen serieus te nemen, door samen oplossingen te zoeken, niet door het zaaien van argwaan en angst.

Dat vraag ik van het college, dat vraag ik van ons allemaal.

Peter Kerris