17 december 2014

Vervolg Impulsplan Wonen na motie PvdA

De PvdA wil een voortzetting van het Impulsplan Wonen in de komende Statenperiode. Een motie van de PvdA daartoe is breed gesteund in de vergadering van Provinciale Staten. Met het Impulsplan investeerde de provincie al 37 miljoen euro in het aanjagen van Gelderse woonprojecten. Dat zorgde voor behoud van veel werk in de bouw en herbestemming van leegstaand vastgoed.

Er is veel behoefte aan voortzetting van het plan. Dat blijkt uit de behoeften van gemeenten, die enthousiast een groot aantal projecten hebben ingediend. Het gaat ook om behoeften van ondernemers en ontwikkelaars, die samen met gemeenten al die bouwprojecten van de grond willen krijgen. En natuurlijk gaat het uiteindelijk om de behoeften van Gelderse inwoners, die willen wonen en werken in een mooie en comfortabele gebouwde omgeving.

De PvdA is opnieuw blij met het voorliggende verdeelvoorstel. Weer 31 projecten die een bijdrage leveren aan een beter Gelderland. Bovenop de 50 projecten die al eerder een bijdrage ontvingen.

Inhoudelijk ging het om beleidsdoelen waar een breed draagvlak voor is in deze Staten.

  • Wonen: nieuwbouw en renovatie. Voor starters op de woningmarkt, voor studenten, voor senioren. Levensloopbestendig maken van huizen. Sociale woningen én koopwoningen.
  • Opknappen van de openbare ruimte, waardoor de kwaliteit van woongebieden toenam.
  • Transformatie en hergebruik van leegstaande bedrijfsgebouwen, scholen, kerken en kantoren. Zo nodig sloop en opnieuw bouwrijp maken.
  • Restauratie van cultureel en industrieel erfgoed.
  • Revitalisering van verpauperende dorpskernen en winkelcentra in krimpgebieden.

Kortom: er is heel veel gebeurd sinds medio 2012. Veel projecten zijn al gestart of staan op het punt te beginnen. Bouwvakkers bleven of gingen weer aan het werk. Jongeren kunnen een leerwerkplek krijgen. Wonen, werken en meer kwaliteit in de gebouwde omgeving. Het zijn goed bestede euro’s.

Het Impulsplan kostte de provincie in totaal 37 miljoen euro, maar dit bedrag heeft een veelvoud daarvan aan investeringen in de Gelderse economie opgeleverd. Een prachtig voorbeeld van samenwerking, kruisbestuiving en wederzijdse inspiratie. De Gelderse economie kruipt uit het dal. Daar heeft het Impulsplan zeker een bijdrage aan geleverd.

De PvdA is ervan overtuigd dat de financiële injectie van het Impulsplan nodig was om projecten in een stagnerende vastgoedmarkt weer op de rails te krijgen.

Met het Impulsplan stimuleren we ondernemend Gelderland om aan de slag te gaan. Bouwen, transformeren, herinrichten. We moeten in de nieuwe beleidsperiode daarmee zeker doorgaan. Natuurlijk kan ik niet spreken namens de nieuwe Staten, maar een college moet regeren en dus vooruitzien. Daarom vraag ik GS om nu vast te werken aan een vervolg op het Impulsplan, waarbij mogelijk de criteria moeten worden geactualiseerd en verbreed. De vastgoedmarkt verandert, zo ook de behoeften van gemeenten en ondernemers.

Ik vraag GS om aan de slag te gaan en daarbij in elk geval de 6,4 miljoen euro die al waren gereserveerd voor Impulsplan-projecten, in principe te gebruiken voor dit vervolg. Dit wil ik nu al vastleggen- zie het als een impuls voor de nieuwe Staten. En net zoals de 37 miljoen euro van de provincie aan de 80 gehonoreerde Impulsplanprojecten leiden tot een veelvoud  aan investeringen van derden, zo hoop ik dat de nieuwe Staten dit bescheiden startbedrag aanvullen met een veelvoud aan euro’s voor projecten die voorzien in de behoeften van inwoners van Gelderland.

Jeannine Liebrand, Statenlid

Jeannine Liebrand