Versneld Ledverlichting langs provinciale wegen

30 januari 2019

Woensdag 30 januari besloten Provinciale Staten om de komende 2-3 jaar langs alle provinciale wegen Ledverlichting te realiseren. Hiermee wordt een reductie van de uitstoot van CO2 met honderden tonnen per jaar gerealiseerd. Goed plan zou je denken. De besluitvorming had desalniettemin nog wel wat voeten in de aarde. In een eerste versie van het voorstel had het college van Gedeputeerde Staten verzuimd om de baten -in de vorm van minder energiekosten- te verwerken. Daardoor leek het noodzakelijk om een substantiële ‘greep’ uit de kas van de middelen voor de provinciale klimaataanpak te doen. Op aandringen van de PvdA werd de besparing in een aangepast voorstel wél verwerkt waardoor de bijdrage vanuit deze middelen aanzienlijk werd gereduceerd. Mooi!

 

Daarnaast gingen er stemmen op om nog eens goed te kijken of dit nu wel de beste ‘kosteneffectieve‘ maatregelen waren. De PvdA vindt dat we het ons niet kunnen permitteren om al te lang te ‘wikken en te wegen’. Diverse studies wijze erop dat de ‘maatschappelijke kosten’ van iedere ton uitgestoten CO2 tussen de 100 en de 200 euro liggen. Als je als overheid deze uitstoot kunt terugdringen voor een bedrag wat binnen (of zelfs ónder) dit bereik ligt moet je niet langer wachten. Aan de slag dus!