23 mei 2014

Uitnodiging voorbereiding verkiezing waterschap Rivierenland

Beste partijgenoten,

 Hierbij nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst ter voorbereiding van de verkiezingen voor het waterschap Rivierenland op 18 maart 2015. Deze verkiezingen worden gehouden gelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten.

Een sterke fractie van de PvdA in het bestuur van het waterschap doet er toe. Via de geborgde zetels en vertegenwoordiging via een aantal partijen is de invloed van de landbouw nog steeds erg groot, terwijl een steeds groter deel van de kosten wordt opgebracht door alle ingezetenen. Een goede afweging van alle belangen en een eerlijke verdeling van de lasten daar staan we voor als PvdA. We willen we jullie graag bijpraten over onze werkzaamheden in de huidige bestuursperiode.

We bereiden ons voor op de komende verkiezingen. Via het waternetwerk van de PvdA is ondertussen een landelijk watermanifest opgesteld, getiteld Op peil brengen.  Op basis van dit document wordt een waterschap-specifiek programma opgesteld.  Input voor dit programma is van harte welkom.

 Natuurlijk streven we naar een sterke kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Bekijk hier de door het gewest opgestelde Profielschets waterschapsbestuurder Gelderland 2015 – 2019.

 De support van alle afdelingen is voor ons heel erg belangrijk bij de voorbereiding van de komende verkiezingen. Kom daarom naar het overleg op 11juni a.s., die is bedoeld voor de afdelingen in Gelderland in het gebied van ons waterschap. Bestuursleden en belangstellende raadsleden zijn van harte welkom:

Datum: 11 juni 2014, van 16.00 tot 17.30 uur

Plaats:  Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003BX Tiel

Agenda

1.     Opening en mededelingen door Gerard Nieuwenhuis

2.     Informatie vanuit de huidige fractie in het waterschapsbestuur

3.     Toelichting op het landelijke programma ‘Op peil brengen’ en ideeën voor het programma voor Rivierenland

4.     Voorbereiding op de komende verkiezingscampagne

5.     Werven belangstellende kandidaten

6.     Rondvraag

 Je wordt verzocht om je voor 7 juni a.s. aan te melden via: gerard_nieuwenhuis@hotmail.com

Namens de fractie,

Gerard Nieuwenhuis

 ________________

De huidige fractie in het bestuur van het waterschap bestaat uit:

Cathrijn Haubrich, lid AB

Marlies van Hulsentop, lid AB

Gerard Nieuwenhuis, lid AB en fractievoorzitter

Henk van ’t Pad, burgerbestuurslid