11 september 2013

Uitnodiging PvdA 2e bijeenkomst omgevingsvisie 20 september Ruimtelijke Ordening gaat ook over werk!

Op dit moment ligt de Gelderse Omgevingsvisie ‘Gelderland Anders’ ter inzage. Begin volgend jaar zal de Omgevingsvisie aan de Staten worden voorgelegd. De Omgevingsvisie gaat niet alleen over ruimtelijke ordening, maar ook voor water, bereikbaarheid, economische ontwikkeling en natuur. De Omgevingsvisie is de vervanger van het streekplan en enkele andere structuurvisies. De Omgevingsvisie heet ‘Gelderland Anders’ omdat de provincie op een andere manier wil sturen. Niet vooraf vastleggen wat wel of niet mag; maar op basis van doelen samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

In de komende periode wil de PvdA fractie graag met u discussieren over drie belangrijke thema’s uit de Omgevingsvisie: 1. Energietransitie/duurzaamheid; 2. Industrieterreinen/detailhandel en 3. Natuur/landbouw.

Na een geslaagde 1e bijeenkomst nodig ik u nu graag uit voor onze 2e bijeenkomst met als titel: Ruimtelijke Ordening gaat ook over werk!

De Provincie Gelderland wil een krachtige, duurzame, innovatieve en internationaal concurrerende regio zijn. Een regio die passende werkgelegenheid biedt voor iedereen die wil en kan werken. Maar hoe doen we dat dan? Hoe zorgen we voor levendige binnensteden? Hoe stimuleren we duurzame bedrijvigheid op bedrijfsterreinen? We willen een groei van de logistieke sector, maar hoe combineren we dit met natuur?

Over deze vraagstukken horen we graag jouw mening!

Wanneer: Vrijdag 20 september 16.00 – 18.00 uur

Waar: Industriepark Kleefse Waard, Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem

Aanmelden via: fractie@pvdagelderland.nl


Programma

16.00 uur: Opening Ingrid Hijman (Statenlid PvdA)

16.10 uur: Josan Meijers (gedeputeerde PvdA) over de rol van de provincie als het gaat om RO en werk

16.30 uur: Peter Kerris (Statenlid PvdA) over duurzaamheid en bedrijvigheid

16.50 uur: Pauze

17.00 uur: Discussie met panel aan de hand van stellingen

17.30 uur: Conclusie Ingrid Hijman: Wat neemt PvdA fractie mee

17.45 uur: Napraten