Twintig miljoen voor de isolatie van tochtige sociale huurwoningen

Door Ricardo Brouwer op 20 mei 2021

De komende jaren moeten 4000 huurwoningen, die nu nog slecht geïsoleerd zijn, worden verbouwd. Hiermee gaan de woningen flink minder energie verbruiken. Hiervoor wil de provincie Gelderland €20 miljoen subsidie uittrekken.

Nog duizenden huurwoningen in onze provincie hebben amper isolatie in het dak, de gevel of de vloer. Het zorgt ervoor dat de bewoners veel gas kwijt zijn voor de verwarming in koude tijden. Dat is slecht voor het milieu en: voor de portemonnee. Gas wordt de komende jaren alleen maar duurder. Steeds meer mensen gaan van het gas af, waardoor een kleiner wordende groep mensen de kosten voor het gastransport moet betalen.

Op 7 juli spreken Provinciale Staten zich uit over dit voorstel. “De verhuurdersheffing zorgt ervoor dat woningcorporaties vanaf 2023 helemaal gaan vastlopen.” licht PvdA-gedeputeerde Peter Kerris (Wonen) het voorstel toe. “Ze moeten gaan bijbouwen, bestaande woningen verduurzamen en zijn ook nog eens verantwoordlijk voor de leefbaarheid. Gelderland kan hierin een kleine bijdrage doen door de verduurzaming deels voor haar rekening te nemen. Corporaties krijgen hierdoor meer lucht en de verduurzaming van sociale huurwoningen wordt versneld zonder dat de woonlasten stijgen. Dit laatste was dan ook een voorwaarde die ik samen met mijn collega Jan van der Meer (Duurzaamheid) heb gesteld.”

Statenlid Jan Daenen is erg tevreden over het voorstel. “Het is erg fijn dat de provincie op deze manier de woningcorporaties kunnen helpen bij de grote uitdagingen waar zij voor staan, zeker gezien de beroerde financiële positie van veel van die corporaties. Het grote voordeel is dat het geld écht ingezet gaat worden voor het isoleren van woningen, waarmee de grootste stappen kunnen worden gezet met betrekking tot een lagere energierekening. Bewoners hoeven dan ook niet maanden ergens anders te wonen wat met andere duurzaamheidsmaatregelen al wel snel het geval is.”

“Bewoners hoeven nu dan ook niet maanden ergens anders te wonen wat nu al wel snel het geval is.”

De maatregel snijdt aan meerdere kanten hout. De woningen worden verduurzaamd, maar er wordt ook gewerkt aan arbeidsplaatsen. “Een andere voorwaarde was dat per 100 woningen die verduurzaamd gaan worden minimaal één leerwerplek gerealiseerd wordt.” vertelt Kerris.

“Het feit dat Gedeputeerde Staten nadenken over hoe zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen profiteren toont een sterk staaltje goed bestuur.” vult Daenen aan. “Mogelijk kunnen particuliere woningeigenaren aanhaken bij de isolatieacties tegen voordeligere prijzen, gecombineerd met de duurzaamheidssubsidies die de provincie al aanbood voor particulieren wordt het zo wel heel erg aantrekkelijk om je huis te verduurzamen. En met het realiseren van leerwerkplekken wordt ervoor gezorgd dat wij ook in de toekomst zeker kunnen zijn dat we een beroep kunnen doen op kundige vakmensen. Hiermee werkt de PvdA aan een eerlijke, duurzame toekomst voor iedereen. Daar ben ik trots op!”

“Het feit dat Gedeputeerde Staten nadenken over hoe zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen profiteren toont een sterk staaltje goed bestuur.”

De Statenbrief over het voorstel is hier te lezen.

Ricardo Brouwer

Ricardo Brouwer

Mijn naam is Ricardo Brouwer en sinds 2017 woon ik in Gelderland. Sinds 2014 ben ik lid van de PvdA. Binnen de partij heb ik onder andere in het bestuur gezeten van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen en het PvdA Roze Netwerk, maar heb ik mij ook bezig gehouden met het leiden van de campagne van

Meer over Ricardo Brouwer