Door Peter Kerris op 6 april 2016

Topsalarissen bij Alliander moeten omlaag

Het salaris van topbestuurders bij netwerkbedrijf Alliander mag maximaal gelijk zijn aan het salaris van een minister, €179.000,-. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden met andere energiebedrijven die in overheidshanden zijn in een zogenaamde “sectorcode”. Dat vonden vandaag bijna alle partijen in Provinciale Staten. Alleen de VVD stemde tegen een gezamenlijke motie van PvdA en CDA.
Fractievoorzitter Peter Kerris: “De tijd waarin één topman verantwoordelijk was voor het succes van een bedrijf is voorbij. Ford, Philips, Bill Gates en Steve Jobs hebben allemaal persoonlijk een stempel gedrukt op de vorige eeuw. Maar de 21e eeuw is de eeuw van “Samen”. Dat Alliander succesvol is ligt niet aan één enkele topman maar aan alle 7.000 werknemers van het bedrijf.”
100% van de aandelen van Alliander is in handen van overheden. 45% van deze aandelen is in handen van de provincie Gelderland. De PvdA vindt dat bestuurders van overheidsbedrijven dienstbaar moeten zijn aan de samenleving en dat er een eerlijke en sobere beloningsstructuur moet zijn. Net zoals andere bestuurders in de publieke sector – zoals bij woningcorporaties, zorginstellingen en het onderwijs – zouden bestuurders van bedrijven die een publiek belang dienen, een publieke taak hebben en nauwelijks commerciële concurrentie hebben, onder de nieuwe Wet Normering Topinkomens moeten vallen, de wet die het jaarsalaris beperkt tot dat van een minister, €179.000,-.
In de motie die vandaag is aangenomen wordt Gedeputeerde Staten opgedragen om tijdens de aandeelhoudersvergadering 7 april deze mening in te brengen. Alle andere aandeelhouders hadden al het standpunt ingenomen dat de bestuurders van Alliander onder WNT2 moeten vallen.