Toezicht buitengebied moet beter

14 november 2017

Het gaat niet goed met de groene handhaving. En dat is vervelend want loslopende honden, motorcrossers, stroperij, het storten van huisvuil, drugsdumpingen en andere overtredingen gaan ten koste van de natuur én van de veiligheid in het buitengebied. Zowel gemeenten als zogenoemde terrein beherende organisaties zoals onder andere Natuurmonumenten hebben al verschillende keren aangegeven dat het toezicht in het buitengebied beter moet. Er zijn echter niet voldoende Groene Buitengewone Opsporingsambtenaren en ook de politie heeft vaak simpelweg te weinig tijd.

De verantwoordelijkheid voor het toezicht wordt gedeeld door de provincie, gemeenten, terrein beherende organisaties en de politie. Helaas zijn er op dit moment nog geen duidelijke afspraken over de kosten van toezicht en handhaving. Wie is precies waarvoor verantwoordelijk en wie betaalt wat. Een onwenselijke situatie. Daarom heeft de Partij van de Arbeid samen met D66 en andere partijen in de Statenvergadering van 8 november een motie ingediend die het college verzoekt om in overleg met gemeenten, politie, terrein beherende organisaties en mogelijke andere partners tot een integraal plan van aanpak te komen om het toezicht in het buitengebied te verbeteren. Uiterlijk bij de voorjaarsnota komend voorjaar willen we het resultaat van dit overleg zien. Als we natuurgebieden toegankelijk willen houden en veilig van ons mooie buitengebied willen blijven genieten dan moet het toezicht en de handhaving goed geregeld zijn. Anders krijgen overtreders vrij spel.