23 november 2014

Gerard Nieuwenhuis gekozen tot lijsttrekker Rivierenland!

Een bestuursperiode van ruim 6 jaar zit er bijna op. Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor het bestuur van het waterschap en daar doen we als PvdA natuurlijk weer aan mee. Tijdens deze periode hebben we als fractie samen met Cathrijn Haubrich en Marlies van Hulsentop kleur gegeven aan het bestuur en dat willen we voor de nieuwe periode natuurlijk ook weer.

Komende periode staat het bestuur van het waterschap voor grote investeringen in het kader van het deltaprogramma. De dijken moeten opnieuw worden versterkt en de grote rivieren worden nog meer ruimte gegeven. Ingrijpende maatregelen, maar daarmee wordt het rivierengebied veiliger en als het aan de PvdA ligt nog mooier. Wij zijn voor ruimtelijke maatregelen waarbij investeringen in veiligheid gelijktijdig ten goede komen aan natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit. Denk aan het project Veur-Lent. De contouren beginnen zich af te tekenen van een prachtig riviereiland tegenover de stad Nijmegen.

Het gaat niet alleen om veiligheid maar ook om ‘droge voeten’, zowel in het bebouwd gebied als het buitengebied en natuurlijk om schoon water. Afgelopen zomer zijn we op meerdere plaatsen geconfronteerd met de effecten van hoosbuien. Daar krijgen we in de toekomst meer mee te maken en daar zijn we niet voldoende op voorbereid. Bij de zuiveringen moeten zoveel mogelijk grondstoffen worden teruggewonnen en het slib worden benut voor energieopwekking. Kortom ook in de komende periode is er voor het waterschap veel werk aan de winkel. Daarbij kan niet alles tegelijk en het moet allemaal ook nog betaalbaar zijn.

‘Een sociaal en veilig rivierenland’, dat is het met motto van ons verkiezingsprogramma. Komende maand wordt het programma aan de leden voorgelegd, waarna begin december het programma gelijktijdig met de kandidatenlijst wordt vastgesteld. Ik hoop dat ik de komende periode weer mijn bijdrage mag leveren om een en ander te realiseren en de idealen van de PvdA weer ietsje dichterbij te brengen. Politiek speelt een rol ook in het bestuur van het waterschap. Het is tijd voor verkiezingen.

Gerard Nieuwenhuis