24 november 2014

Ties Koek, oud voorzitter gewest Gelderland, overleden

Op donderdagochtend 19 november kregen wij het trieste bericht dat ons vooraanstaand lid Ties Koek is overleden. Ties werd in 1986 burgemeester van de gemeente Rheden. Na precies drie ambtstermijnen ging hij in maart 2004 met pensioen.

Ties Jan Koek werd op 19 oktober 1939 in Finsterwolde geboren. Zijn werkzaam leven begon op de gemeentesecretarie van Midwolda, waar zijn vader eigenaar was van een klokkengieterij. In 1964 maakte hij de overstap naar Schoorl en in 1967 naar Beets en Oudendijk, waar hij ook waarnemend gemeentesecretaris was.

In 1971 werd hij burgemeester van Nieuweschans tot 1980. Daarna was hij zes jaar burgemeester van Winschoten. In 1986 werd hij burgemeester van Rheden. Raadsvergaderingen leidde hij op een heldere manier. Hij slaagde er steeds in om al te scherpe tegenstellingen met enige goedmoedigheid in goede banen te leiden, zonder de discussies tekort te doen.

Hij was ook iemand die tussen het volk stond, een prettige benaderbare man, voor de gemeente een vaderfiguur. Bij de brandweer stond hij daarom in hoog aanzien. Als deze uitrukte was hij, ongeacht het uur van de dag of nacht aanwezig.

Dat zijn hart zat op de goeie plek zat wisten we. Het sprak daarom vanzelf dat hij meeging in de bus vol inwoners van onze gemeente, die in Den Haag gingen pleiten voor een verblijfsvergunning voor het Dierense vluchtelingengezin Jangala. Nadat de plaatsvervangend directeur van de IND het verzoek in ontvangst had genomen ging hij weer naar binnen. Ties liep gewoon met hem mee, een arm om zijn schouders geslagen. Weer naar buiten komende straalde hij optimisme uit. Enkele weken later kwam de verblijfsvergunning.

Ties Koek was ook voorzitter van de Wurfbainstichting. Deze stichting steunt jeugdleden van plaatselijke verenigingen.

VanĀ 2004 tot 2007 was hij voorzitter van het gewest Gelderland. Hij speelde in die periode een sterke rol bij de keuze van de Partij van de Arbeid voor de aanstelling van Co Verdaas als Gedeputeerde.

Na zijn pensionering in 2004 kwamen wij Ties nog regelmatig tegen in de partij, onder meer bij ledenvergaderingen. Veel partijgenoten genoten daarbij van zijn prettige aanwezigheid en zijn deskundige kijk op zaken.

Het bestuur en de fractie van de Partij van de Arbeid wensen alle nabestaanden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.