Stimulans infrastructuur campus Wageningen

Door Fokko Spoelstra op 16 april 2018

De PvdA heeft in de staten vergadering van 11 april ingestemd met het voorstel van GS om 1.5 mio euro beschikbaar te stellen voor het versterken van de infrastructuur op de campus van Wageningen Universiteit en Research. (WUR) Met dit geld wordt het voor de WUR mogelijk om op de campus voorzieningen aan te leggen die van algemeen nut zijn voor de bedrijven die zich daar willen vestigen. Denk aan een schakelstation voor bedrijven en riool tot fietspaden op het terrein. Voor de PvdA is het van groot belang dat in Gelderland de campussen van de drie valley’s: Food in Wageningen, Health in Nijmegen en Energy in Arnhem zich zo ontwikkelen dat er niet alleen wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt maar er ook ruimte is voor toegepast onderzoek in bedrijven. Door een gebied te ontwikkelen waar beiden tot wasdom komen, zorgen we voor zeer hoogwaardige werkgelegenheid. De bedrijven die zich op een campus koppelen aan universiteiten, zoals het research lab van Unilever in Wageningen zullen dat ook voor vele jaren doen, waardoor werknemers zich ook meer en meer in de betreffende gemeente zullen vestigen met alle positieve effecten op de lokale economie.

Uiteraard kan de vraag gesteld worden of de WUR niet zelf deze investering had moeten doen. Wettelijk is dat helaas niet mogelijk (geld van de WUR is alleen bedoeld voor WO-onderwijs en research) en dan is het prettig dat de provincie Gelderland een partner kan zijn die deze ontwikkeling mede mogelijk maakt.

In een volgende commissievergadering gaan we praten over het strategisch beleid vanuit de Provincie Gelderland als het gaat om verder wel of niet investeren in de de overige campussen in Gelderland: moet Nijmegen zich ontwikkelen tot een Centre for Integrated Chip Technology voor fotonica? Heeft de provincie daar wel of geen rol bij? Deze vragen worden door de Staten beantwoord. Wordt vervolgd.

 

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra