Door op 15 november 2015

Steun vrijwillige initiatieven voor activiteiten voor vluchtelingen

Op dit moment zijn er in Gelderland al veel locaties waar vluchtelingen een onderkomen hebben gekregen. Plekken waar ze een dak boven hun hoofd hebben, te eten krijgen en waar jong en oud zich veilig kan voelen.

Op een opvanglocatie zitten mensen met allerlei trauma’s en vele onzekerheden dicht op elkaar. Volgens de PvdA Gelderland zijn daarom naast basisvoorzieningen ook voldoende activiteiten van groot belang. Er zijn al veel initiatieven met vrijwilligerswerk op allerlei gebieden maar er is meer nodig.

De PvdA Gelderland is bij de begroting samen met D66 en de VVD op zoek gegaan naar mogelijkheden om dit als provincie te kunnen stimuleren. Juist omdat de toestroom nu groot is en de situatie urgent. Gedeputeerde Staten heeft toegezegd om met het COA, vluchtelingenwerk, gemeenten en andere partijen te bekijken hoe dit verder vormgegeven kan worden.

Onze gedeputeerde Josan Meijers gaat ermee aan de slag: ‘Het is de kunst om niet zelf dingen te bedenken maar vooral partijen en ideeën uit de samenleving samen te brengen’

Anna-Lena Hedin-Penninx, Statenlid