Sporten voor iedereen

12 maart 2018

Iedereen moet mee kunnen sporten, ook kinderen uit gezinnen die daar niet het geld voor hebben. Een aantal jaar geleden steunden wij het idee om een Gelders Jeugdsportfonds in te richten met een provinciale bijdrage. In 2017 zorgde de PvdA ervoor dat deze instelling, samen met het Jeugdcultuurfonds, van een provinciale bijdrage verzekerd bleef. Deze keer nam de PvdA het initiatief om kinderen die van huis uit vanwege armoede geen kennis kunnen maken met sport, betrokken worden bij toekomstige topsportevenementen in Gelderland.

Het provinciebestuur, Gedeputeerde Staten, heeft besloten een bod te doen om twee topsportevenementen naar Gelderland te halen: het EK Indoor Atletiek in 2021 en het WK Damesvolleybal in 2022. Van de ruim €25,5 mln die nodig is om de evenementen te organiseren draagt de provincie 20 procent bij: €5,5 miljoen. Een fors bedrag! Maar het past in de afspraken die in de coalitie zijn gemaakt om Gelderland als topsport provincie te profileren.

We hebben in de coalitie echter ook afgesproken dat breedtesport net zo belangrijk is als topsport. Bij het bod van de organisaties zit een groot pakket aan nevenactiviteiten zoals een ploegenpresentatie en een galadiner. Dit vinden wij geen breedtesport.

Sport inspireert. Dat hebben we de afgelopen weken kunnen zien. Geïnspireerd door onze Olympiërs van TeamNL bonden bij het eerste kraken van het ijs vele duizenden Nederlanders de schaatsen onder. En sport verbindt: op het ijs of op het sportveld doet opleidingsniveau er niet toe. De prestatie telt, de teamspirit telt, de samenwerking telt. Vanuit deze gedachten vinden wij het goed dat Gedeputeerde Staten deze evenementen naar Gelderland wil halen. Maar met de Giro d’Italia in 2016 hebben we ook ervaren dat deze evenementen en nevenactiviteiten niet iedereen bereiken. En dat vinden wij als Partij van de Arbeid wel belangrijk.

1 op de 9 kinderen in ons land groeit op in armoede en kan daarom niet meedoen aan sportactiviteiten en heeft geen toegang tot evenementen. Juist deze groep kan een steuntje in de rug gebruiken en kan extra geïnspireerd worden door topsport. Misschien zit bij één van deze kinderen wel de volgende Dafne Schippers? Onze motie, om kinderen die vanwege armoede of achterstelling geen kans krijgen om te sporten bij deze topsportevenementen te betrekken, kreeg een ruime meerderheid. Lees hieronder wat er in onze motie staat:

Motie (art. 33 Reglement van Orde)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 7 maart 2018

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bids willen uitbrengen om het EK Indoor Atletiek 2021 en het WK Damesvolleybal 2022 naar onze provincie te brengen;

overwegende dat:

  • Topsportevenementen bevorderlijk zijn voor het gehele sportklimaat in de maatschappij;
  • De organisaties achter deze topsportevenementen in side-events aandacht besteden aan de bredere maatschappelijke uitstraling van deze evenementen;
  • Sporters bij verenigingen en Gelderse organisaties uitgedaagd worden om met deze side-events mee te doen;
  • Niet alle Gelderlanders worden bereikt met deze side-events terwijl iedereen, zeker jongeren, mee moeten kunnen sporten;
  • 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede en niet vanzelfsprekend de kans krijgt om te sporten;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Met de organisaties achter deze topsportevenementen in gesprek te gaan en hen uit te dagen kinderen en jongeren die opgroeien in armoede bij deze sporten te betrekken;
  • Bij deze gesprekken ook partners te betrekken die tot doel hebben deze groepen te ondersteunen, bijvoorbeeld de Gelderse Sportfederatie en het Jeugdsportfonds Gelderland;

en gaan over tot de orde van de dag.

 Peter Kerris                        Harold Zoet                        Céline Blom                        Anja Prins

PvdA                                    CDA                                    D66                                    VVD