Sociaal ondernemen in Gelderland met de PSO

16 april 2018

Enige tijd geleden vroeg Provinciale Staten middels een motie om een onderzoek naar de voor- en nadelen van certificatie van Provincie Gelderland op de Prestatieladder Socialer Ondernemen, de PSO. Het doel van de PSO is meer mensen met een arbeidsbeperking voor langere tijd aan het werk te helpen bij bedrijven of organisaties. Het College van Gedeputeerde Staten gaf aan bij wijze van experiment de PSO bij inkoop te hanteren, maar vanuit de leveranciers was er, tot het moment van onderzoek, weinig belangstelling.

Bij de bespreking van dit onderwerp in de commissie Algemeen Bestuur en Financiƫn stelde onze fractie voor om te onderzoeken wat de PSO in de praktijk betekent. Dit leidde tot een bezoek aan het bedrijf Avabel in Duiven. Een bedrijf dat hoogwaardige kwaliteitsproducten produceert en verkoopt voor de beglazingsmarkt. Sociaal ondernemen is voor Avabel heel vanzelfsprekend. Al 20 jaar is Avabel werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het PSO-certificaat maakt het bedrijf zichtbaar wat zij bijdraagt aan directe en indirecte werkgelegenheid voor mensen in kwetsbare posities op de arbeidsmarkt.

Het laatste jaar is een duidelijke stijging te zien van het aantal PSO- gecertificeerde bedrijven. Ook zet een kwart van de Nederlandse gemeenten de PSO in bij Social Return. Provincie Gelderland spant zich al op diverse manieren in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen binnen de organisatie, bijvoorbeeld door extra werk(ervarings)plaatsen en social return bij aanbestedingen. Toepassing van de PSO bij inkoop en aanbesteding zorgt er voor dat meer organisaties aantoonbaar aan de slag gaan met socialer ondernemen en dat stimuleert weer de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. De ketenstimulering die hiermee op gang komt, maakt het zeer waardevol om de PSO actief bij inkoop toe te passen. U leest hier de vragen die wij samen met de VVD hebben gesteld.

  • Wordt de PSO momenteel nog toegepast in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie Gelderland?
  • Bent u bereid de PSO actief toe te passen in uw inkoop- en aanbestedingsbeleid als onderdeel van Social Return en dit onder de aandacht te brengen van uw leveranciers en opdrachtnemers?

De provincies gezamenlijk kunnen een grote rol spelen in het stimuleren van de PSO bij Social Return.

  • Bent u bereid de PSO bij inkoop- en aanbesteding bij de andere provincies in IPO-verband onder de aandacht te brengen om te komen tot gezamenlijk hanteren van de PSO-certificering bij inkoop en aanbesteding en daarmee sociaal ondernemen te bevorderen?