22 mei 2013

Samenwerking in Rivierenland: het Zohraberaad

In de regio Rivierenland is het bestuurlijk onrustig. Niet alleen de druk van onze Plasterk om tot 100 K+ gemeenten te komen levert discussie op, ook de bewegingen van de individuele gemeenten lijken op een dansje om in ieder geval tot innige samenwerking te komen. Eveneens staat de aansturing van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland onder druk.

Vanuit het oosten van Rivierenland kwam eind 2012 een noodkreet van de PvdA-fractievoorzitters om snel bij elkaar te komen. Buren en Neder-Betuwe waren met West-Maas en Waal en Lingewaal in gesprek over innige, vergaande samenwerking. Dat ging de beide Jan Woldberg en Mark Hofman veel te ver en te snel.

Een overleg werd gepland en gesproken werd er op de eerste vrijdagavond van januari van het nieuwe jaar 2013 in restaurant Zohra in Tiel. Het Zohraberaad was geboren. Een heus mannenberaad van vijf sociaaldemocratische fractievoorzitters.

Het Zohraberaad heeft in ieder geval reuring gebracht in de samenwerking in Rivierenland. De PvdA heeft de knuppel in het regionale hoenderhok gegooid en gezorgd dat een kleine pas op de plaats gemaakt is. Zowel de samenwerking tussen individuele gemeenten als de werkwijze van Regio Rivierenland zijn onderwerp van onderzoek en democratische verandering.
De gemeenteraden in Rivierenland nemen eindelijk de positie in die ze  moeten hebben. En de PvdA in de zeven gemeenten staat in ieder geval op scherp. Samenwerking op kwaliteit is het uitgangspunt. Met dat uitgangspunt kan de regio bijvoorbeeld de decentralisaties van Jeugdzorg, AWBZ en Participatie aan.

Vanaf begin 2013 is er meer samenwerking tussen de Rivierenlandse PvdA’s. In maart is een politiek café georganiseerd over ‘de zorg onze zorg’ (met Otwin van Dijk) , aansluitend is een leerweg gestart over de decentralisaties. De leerweg moet tot een duidelijke sociaal democratische visie op de transitie leiden. Op 1 mei was in Culemborg de regionale 1 meiviering. Met 2e Kamerlid Pierre Heijnen gingen we op het scherpst van de snede in debat over nut en noodzaak.  In Rivierenland is overigens een actieve groep jonge PvdA’ers. Zij ontvangen binnenkort jonge PvdA’ers uit het hele land om kennis te maken met de politiek van Rivierenland.

Nieuwe initiatieven zijn er op het gebied van duurzame energie. De verkiezingen van 2014 bieden de mogelijkheid om op verschillende gebieden een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het gebied van zorg, samenwerking en duurzaamheid.

Jur Marringa, fractievoorzitter PvdA Culemborg