Door Fokko Spoelstra op 13 april 2017

Samen vooruit: stad én dorp

Nijmegen is in de race voor de titel Beste Binnenstad 2017-2019. Dat is mooi nieuws, en ook andere Gelderse steden doen het goed. Maar tegelijkertijd zijn er problemen. In middelgrote en kleinere steden neemt de leegstand toe en dorpscentra hebben het steeds moeilijker. Mede daardoor neemt de onderlinge concurrentie toe: ondernemers kunnen soms kiezen uit twee of drie gemeenten die elkaar beconcurreren. Dat is slecht voor de huurprijzen, voor de leefbaarheid in kleinere binnensteden en dorpscentra. Afgelopen woensdag trok een aantal partijen dan ook aan de bel: er is werk aan de winkel!

Daarom vroegen we een debat aan, naar aanleiding van een brief die de Gedeputeerde ons stuurde over de provinciale inzet binnensteden en detailhandel. In die brief vooral een opsomming van instrumenten die de provincie kan gebruiken om samen met anderen een bijdrage te leveren aan bruisende binnensteden en leefbare dorpscentra. Maar wij misten een echt idee over wat de provincie nu gaat doen. Er stond van alles in de brief, maar nergens lazen wij wanneer de Gedeputeerde gaat beginnen. En dat terwijl wij ervan overtuigd zijn dat de provincie soms gewoon de leiding moet nemen. Waar Gedeputeerde Staten slechts wil aanmoedigen en ondersteunen, willen wij een agenda van actie: aanjagen, doorpakken, de regie nemen.

Uit het debat bleek dat eigenlijk alle partijen begaan zijn met het lot van de Gelderse binnensteden, maar dat er geen meerderheid is om de provincie de lead te laten nemen. De meeste partijen vinden dat binnensteden en detailhandel, het primaat van de gemeenten zijn. Alleen als het echt mis dreigt te gaan mag de provincie ingrijpen, en dan bij voorkeur nog via instrumenten op het terrein van ruimtelijke ordening. De discussie maakte wel duidelijk dat er in feite drie soorten gemeenten zijn:

* Zij die het goed op orde hebben, en maximaal gebruik maken van de instrumenten die ook door de provincie worden aangeboden: daar is ook geen provinciale actie nodig,

* Zij die het niet goed doen, dat realiseren: daar kan de provincie de helpende hand uitsteken,

* Zij die het niet goed doen, en ook geen hulp van de provincie accepteren: daar moet toch wel een goed gesprek vanuit de provincie mee gevoerd worden.

De PvdA is blij met het gevoerde debat: het heeft ervoor gezorgd dat de zorg over binnensteden en detailhandel weer op de agenda staat. En ook helder is dat zowel de Staten als de Gedeputeerde bereid is te helpen als de nood hoog is. Als PvdA zullen we niet nalaten interessante kansen onder de aandacht te brengen van gemeenten en Gedeputeerde. Zo wezen wij onlangs op een subsidie die de provincies Overijssel en Drenthe onlangs binnengehaald hebben. Uit een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, een fonds dat jaarlijks twee miljoen te besteden heeft, krijgen zij bijna twee miljoen euro om ontslagen winkelpersoneel weer aan het werk te helpen. Naar aanleiding van vragen van de PvdA gaf Gedeputeerde Staten aan hier ook serieus naar te willen kijken. Het is tijd voor actie en dit soort mogelijkheden mogen daarbij niet onbenut blijven. Willen we in Gelderland bruisende binnensteden en leefbare dorpscentra is er meer nodig dan een beetje bijsturen. Aan het werk.

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra