Rode Vrouwen in de Pvda en 100 jaar vrouwenkiesrecht in Gelderland

1 maart 2019

20 maart mogen we weer naar de stembus. Een recht voor elke inwoner met de Nederlandse nationaliteit van 18 jaar en ouder. Een recht, dat voor onze groot- en overgrootouders niet zo vanzelfsprekend was. Goed dat we daar dit jaar, 100 jaar nadat het algemeen kiesrecht ook voor vrouwen werd ingevoerd, wat langer bij stilstaan.  Want 100 jaar vrouwenkiesrecht, dat vieren we.

Ook een goed moment om stil te staan bij de huidige vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Nog steeds zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. 32% van de kandidaten voor de Provinciale Staten is een vrouw. Ook in de gemeenteraden komt het aandeel vrouwen net boven de 30% uit. Dat is jammer. Voor een goede, evenredige vertegenwoordiging zal dit percentage echt omhoog moeten.

De viering van 100 jaar algemeen kiesrecht is een mooie aanleiding om extra aandacht te vragen voor de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. In de laatste Statenvergadering van deze periode hebben we dan ook samen met D66, VVD, CDA gevraagd het vrouwenkiesrecht en huidige de positie van de vrouw in de politiek bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht bijzondere aandacht te geven.

Een mooi voorbeeld hoe vrouwen in de lokale politiek het verschil kunnen maken is de wijze waarop de Rooie PvdA Vrouwen in de Achterhoek aandacht vroegen voor de schrijnende werkwijze van de sociale dienst Laborijn. De vele klachten die binnenkwamen bij het ingerichte meldpunt waren voor hen aanleiding brandbrieven te sturen naar de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Ook in Den Haag bleven de acties niet onopgemerkt en leidden tot vragen aan de staatssecretaris én een onafhankelijk onderzoek.

We houden je op de hoogte over de verdere invulling van de activiteiten rond de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht en de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Het zou toch geweldig zijn als over vier jaar geen 32, maar 52% van de kandidaten vrouw is.

Yvonne de Jager, Statenlid