15 november 2013

Robuuste investering in Gelderse economie aangenomen, PvdA trots op resultaat

Woensdag 13 november hebben de Gelderse Staten ingestemd met een robuust investeringsplan van het college van Gedeputeerde Staten, waarmee 258 miljoen euro in de Gelderse economie geïnvesteerd wordt. Vanwege de economische crisis en aanhoudende recessie hebben de Gelderse coalitiepartijen (PvdA, VVD, CDA en D66) in juni dit jaar gevraagd om extra investeringen bovenop de 825 miljoen die al afgesproken was in het coalitieakkoord.

Het college van Gedeputeerde Staten is met deze opdracht aan de slag gegaan en is gekomen tot een impuls van 250 miljoen euro, die de regionale economie stimuleert door te grootschalig te investeren in mobiliteit, (jeugd)werkgelegenheid, bouw, energie en infrastructuur te investeren. Voor de investering is het stamkapitaal van de provincie, de zogeheten Nuon-gelden, aangesproken, een unicum. De PvdA heeft zich hiervoor sterk gemaakt en trots is op deze giga-impuls.

Fractievoorzitter Muus Groot: “We zijn als PvdA vanzelfsprekend blij met de ruime aandacht voor werkgelegenheid door de forse investering in woningbouw en infrastructurele projecten. Daar heeft de PvdA ook steeds op aangestuurd. Bovenop alle extra werkgelegenheid door de grootschalige investeringen in bouw- en mobiliteitsprojecten komen er 2000 jongeren aan de bak door het creëren van leerwerkplekken. Ook wordt er veel geld vrijgemaakt voor ondernemers en het onderhouden van cultureel erfgoed en worden de gemeenten ondersteund. Een prachtige combinatie van het aanjagen van de Gelderse economie met snel resultaat en het versterken van de provinciale infrastructuur. ”

Het plan om 70 miljoen te steken in de verduurzaming van sociale huurwoningen vinden we uitstekend. Naast een lastenverlichting voor huurders, kunnen de woningcorporaties met deze bijdrage een groot aantal woningen nog energiezuiniger maken. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid bij een aantal Gelderse bouwbedrijven en volgens de corporaties ook voor minstens honderd leerwerkplaatsen extra.

Groot: “Een investering die op korte termijn werkgelegenheid creëert, met economische voordelen en versterking van de Gelderse infrastructuur voor de lange termijn.”

Lees hier de volledige Begrotingsbehandeling Statenfractie PvdA Gelderland van Muus Groot.