Recreatie laten bloeien = Kwaliteit handhaven

Door Fokko Spoelstra op 11 maart 2018

De Veluwe op 1 is een veel gehoorde slogan als het gaat om Gelders recreatie en toerisme. En dan bedoelen we dat veel toeristen overnachten op de Veluwe in een van de vele parken of hotels. Dat is goed voor de lokale economie, de werkgelegenheid en ook voor de leefbaarheid in veel Veluwse dorpen.

Toch staat het gebruik van de vakantieparken door toeristen al jaren onder druk. Van de meer dan 400 vakantieparken is ongeveer 15 procent excellent en 15 procent is ten dode opgeschreven. 70 procent moet of van functie veranderen of weer een aantrekkelijk park worden om voor toeristen een aangename verblijfsplaats te worden. Doen we dat niet, dan zullen meer en meer toeristen wegblijven en komen werkgelegenheid en leefbaarheid onder druk te staan.

De PvdA is dan ook blij met het initiatief van 11 Veluwse gemeenten om met de provincie een eigen ontwikkelmaatschappij ‘vitale vakantieparken’ op te richten. Een maatschappij met in eerste instantie 4 miljoen euro aan kapitaal. Met dit geld kunnen parken samen met andere financiers worden opgekocht en getransformeerd worden in een aantrekkelijk park. Of dat genoeg is om alle parken op de Veluwe aantrekkelijk te maken? De tijd zal het leren.

De PvdA denkt dat een ontwikkelmaatschappij een goede stap is tot verbetering van de vakantieparken maar dat er meer nodig is. Er moet geïnnoveerd worden door de sector. Vernieuwende concepten, extra attracties, verbeteren van de kwaliteit van de natuur etc. Maar er moet ook streng gehandhaafd worden op parken waarop niet gewoond mag worden. Te veel parken kennen een combinatie van recreanten en spoedzoekers (mensen die met spoed een woning nodig hebben), zorgmijders, arbeidsmigranten en ook gelukszoekers die graag permanent in een chaletje op de Veluwe willen wonen. Streng handhaven moet wat ons betreft wel met een sociaal gezicht. Iemand alleen van een vakantiepark verwijderen is niet voldoende, er moeten oplossingen komen voor deze mensen. Voor sociaal handhaven moet er dus ook gekeken worden naar woningbouw in de dorpen op de Veluwe, het aanbieden van zorg en de totale woon- en leefstructuur.

Als PvdA hebben we benadrukt dat er in principe alleen door de ontwikkelmaatschappij geïnvesteerd mag worden in vakantieparken in een gemeente als de betreffende gemeente de handhaving op orde heeft. Maar omdat handhaving niet eenvoudig is, hebben we GS ook gevraagd inzichtelijk te maken hoe de verschillende kerntaken van de provincie een bijdrage kunnen leveren aan het handhaven. Gedeputeerde Schouten heeft na onze oproep helder uiteengezet dat gemeenten de afgelopen jaren de nodige verbeteringen hebben doorgevoerd. Er werd ook beaamd dat het evident is dat handhaving en investering hand in hand gaan. De provincie houdt vinger aan de pols.

Door het oprichten van een ontwikkelmaatschappij die gaat investeren in parken verwachten wij dat de kwaliteit van de verblijfsaccommodaties op de Veluwe gaat verbeteren. Dat is goed voor de toerist, maar zo ook voor werkgelegenheid en leefbaarheid op de Veluwe.

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra