17 april 2014

PvdA wil verkeersonderzoek rond Babberichseweg

De PvdA en VVD Gelderland willen een onderzoek naar de gewijzigde verkeerssituatie rond Oud Zevenaar en Babberich. Er is veel onrust bij omwonenden en zaterdag 5 april voerde de ‘Actiegroep Babberichseweg’ actie om aandacht te vragen voor de aanhoudende verkeersoverlast van vrachtverkeer in hun leefomgeving. Naar aanleiding van die signalen hebben de partijen vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

PvdA en VVD willen weten of GS op de hoogte is van de effecten van het vrachtverkeer van en naar het Gelders Eiland en Lobith dat nu de Babberichseweg in Oud Zevenaar doorkruist. Hoewel door de provincie een onderzoek naar de situatie bij het Witte Kruis is ingesteld lijkt de situatie rondom Oud Zevenaar een blinde vlek.  Bewoners rondom de Babberichseweg hebben al herhaaldelijk gevraagd om het instellen van een 60k/m zone en handhaving van de maximum snelheid.

De PvdA en VVD willen weten welke oplossingen er mogelijk zijn om én het Gelders Eiland/gemeente Rijnwaarden goed bereikbaar te houden én de verkeersveiligheid te garanderen op de routes door Babberich en Zevenaar. Statenlid Mariëlle van der Leur: “We dringen er bij GS op aan een onderzoek in te stellen naar de effecten van de veranderende verkeersstromen in de gemeenten Zevenaar, Duiven en Rijnwaarden. Veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid moeten gewaarborgd worden.”

Mariëlle van der Leur
Marielle van der Leur