9 juli 2014

PvdA haalt miljoen extra voor leefbaarheid in 2014 binnen

Een miljoen euro extra voor leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen in 2014, dat is waar de PvdA op heeft ingezet afgelopen Statenvergadering. Geen vertraging in goede voorstellen en enthousiast verder met leefbaarheid in onze Gelderse dorpen. De PvdA heeft daarom een motie ingediend om de middelen van september 2015 nu in te zetten voor de verbetering van de leefbaarheid in Gelderland. De motie is met brede steun aangenomen.

De PvdA reageert hiermee op de zorgen die veel belanghebbenden onlangs uitten over de huidige subsidieregeling voor leefbaarheidsvraagstukken van de provincie Gelderland – waaronder de Vereniging van Kleine Kernen (VKK). Veel mooie projecten vingen bot bij de subsidieverdeling, omdat er niet genoeg geld beschikbaar was. De PvdA vindt dat initiatieven van onderaf ondersteund moeten worden.

Vaak is een grote groep vrijwilligers al jaren met hart en ziel bezig om hun dorp toekomstbestendig te maken. Het gaat hierbij om projecten die stuk voor stuk zorgen voor burgerparticipatie en het versterken van de leefbaarheid. Daarom wil de PvdA het enthousiasme van de indieners vasthouden en de vertraging door het ontbreken van geld oplossen en tegengaan door in september 1 miljoen extra en dus in totaal twee miljoen euro beschikbaar te stellen. Wanneer de motie wordt aangenomen kan een groot aantal aanvragers alsnog aan de slag.

Piet Wanrooij, Statenlid

Piet Wanrooy