12 november 2014

PvdA wil meer woningisolatie en lagere woonlasten voor Gelderland

De PvdA wil dat de provincie Gelderland ook in 2015 volop investeert in het isoleren van huizen van woningcorporaties en van particuliere eigenaren. Woningisolatie is een duurzame investering die leidt tot energiebesparing, lagere woonlasten en werkgelegenheid. Een motie van de PvdA daartoe is met brede steun aangenomen in Provinciale Staten.

Ongeveer 43 procent van de Gelderse woningvoorraad dateert van vóór 1970. Woningen die qua duurzaamheid niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het opknappen van bestaande woningen is belangrijk om leegstand en verloedering te voorkomen, vooral in dorpskernen en binnensteden. Daarbij levert het niet alleen een bijdrage op aan duurzaamheid, maar ook aan werkgelegenheid en lagere woonlasten.

Omdat er in Gelderland nu al veel ervaring wordt opgedaan met woningisolatie – onder andere door de investering van 70 miljoen euro in het isoleren van 10.000 corporatiewoningen en dankzij de subsidieregeling particuliere woningisolatie – heeft de PvdA gevraagd aan Gedeputeerde Staten om bij de Voorjaarsnota 2015 een voorstel te doen voor verdere financiering van een aansluitend isolatieprogramma voor particuliere en corporatiewoningen. Dat voorstel is toegezegd.

Jeannine Liebrand, Statenlid

Jeannine Liebrand