13 juni 2014

PvdA wil meer geld voor cultuur

Meer geld voor podiumkunsten, beeldende kunst en festivals. De PvdA zal  daarvoor pleiten in de volgende vergadering van Provinciale Staten. De jaarrekening 2013 heeft een overschot. De PvdA vindt dat ook de cultuursector daar van mag profiteren.

Gelderland profileert zich als cultuurprovincie. Dat is terecht. We hebben veel cultureel erfgoed waar uitstekend voor wordt gezorgd. Grote bedragen zijn in deze Statenperiode besteed aan restauratieprojecten. De PvdA heeft daarmee ingestemd. De projecten hebben werkgelegenheid opgeleverd in de bouw.

Maar cultuur is meer dan erfgoed. We hebben ook podiumkunsten, hedendaagse beeldende kunst en festivals. Een aantal instellingen krijgt nu nog een jaarlijkse subsidie. In veel gevallen is daar al aanzienlijk op gekort, want de provincie wil af van het subsidie-infuus.

De cultuurinstellingen zijn daarom opgeroepen om projecten in te dienen, waarvoor geld kan worden toegewezen binnen een tender. Ook bij de tender zijn erfgoed, landschap en archeologie de grote ontvangers van subsidie. Voor de projecten, die samenhangen met erfgoed was 7.502.000 miljoen euro beschikbaar.

Voor podiumkunsten, beeldende kunst en festivals daarentegen is 1.619.000 miljoen euro uitgetrokken voor 3 jaar. De PvdA heeft al eens geprobeerd om dat bedrag met een miljoen te verhogen. Daar is geen gehoor aan gegeven. Het betekent dat sommige instellingen die plannen hebben ingediend die voldoen aan de kwaliteitseisen van de provincie geen subsidie kunnen krijgen omdat het subsidieplafond is bereikt. Dat plafond wil de PvdA verhogen. Wij vragen 1 miljoen extra voor onze cultuurinstellingen.  Zij leveren een onmisbare, hoogwaardige bijdrage aan Gelderland cultuurprovincie en aan de regionale economie.

Mijnke Bosman, Statenlid
Mijnke Bosman