Door op 5 november 2015

PvdA wil meer duidelijkheid bomenkap Epe en Heerde

In de Statencommissie is door de PvdA Gelderland aandacht gevraagd voor de commotie in Epe en Heerde. Het betreft de bomenkap vanwege de aanleg van een vrijliggend fietspad op de N794. Er is bij bewoners veel onrust over de bomenkap, het blijkt over veel meer bomen te gaan dan verwacht. Daarbij wordt via verschillende kanalen aangegeven dat de informatievoorziening vanuit de provincie onduidelijk is gebleken. Nooit is klip en klaar aangegeven dat er sprake zou zijn van zo’n massale kap. Ook bij het opstellen en behandelen van het bestemmingsplan door het gemeentebestuur van Epe, is dat onvoldoende duidelijk geworden.

Gezien de zorg vanuit de lokale gemeenschap vraagt de PvdA het college van GS om zich in te zetten om in samenwerking met het college van Epe zoveel mogelijk bomen te sparen en gezien de onduidelijkheid met hen te investeren in de communicatie. Dat kan wat de PvdA Gelderland betreft door het organiseren van een bewonersbijeenkomst waarbij duidelijk wordt aangegeven wat de aanpak is en hoe er wordt ingezet op het behoud van zoveel mogelijk beeldbepalende bomen. En zo mogelijk inbreng vanuit de lokale gemeenschap te ontvangen over een slimme aanpak, waarmee eventueel meer bomen gespaard kunnen worden. Draagvlak is bij dit soort aanpassing van groot belang.

Het college van de gemeente Epe heeft 27 oktober besloten om voor 67 beeldbepalende bomen geen kapvergunning te verlenen. Dat kan ons inziens mogelijk gevolgen hebben voor de situering van het fietspad. In de opvatting van de PvdA is met de weigering van een fors aantal kapvergunningen een entree geschapen om zoveel mogelijk nog meer bomen te sparen. Daarom heeft de PvdA de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS: Schriftelijke vragen PvdA Gelderland bomenkap.

Piet Wanrooij, Statenlid
Piet Wanrooy2