23 april 2014

PvdA wil meer aandacht voor Gelders ondernemerschap

Gelderland kent veel regelingen om ondernemerschap te stimuleren. Probleem: ze zijn bij veel ondernemers totaal onbekend. Regelingen en programma’s zoals IkStartSmart, de MKB kredietfaciliteit en het Gelders Microkrediet staan niet op de radar van onze ondernemers, die daardoor een steun in de rug mislopen.

Statenlid Peter Kerris: “Ondernemers hebben me verteld behoefte te hebben aan drie dingen: meer juridisch advies, meer werkkapitaal en meer financieel-technisch advies. Veel provinciale regelingen voorzien in die behoefte, alleen kent niemand ze. Door gebrekkige communicatie lopen ondernemers voor hun bedoelde faciliteiten mis. Dat is een gemiste kans.”

De PvdA heeft er daarom bij het college van Gedeputeerde Staten op aangedrongen om bij de invoering van het Gelders microkrediet – de nieuwste provinciale stimuleringsregeling – duidelijk te wijzen op alle lopende stimuleringsprogramma’s voor startende ondernemers en hierover te rapporteren.

Kerris: “Onbekend maakt onbemind. Alleen door duidelijk te communiceren heb je iets aan dit soort regelingen en stimuleren we jong ondernemerschap. En juist voor die startende ondernemers willen we er als Partij van de Arbeid zijn.”

Meer weten over ondernemen en de stimuleringsprogramma’s in Gelderland? Kijk op ondernemengelderland.nl.

Peter Kerris, Statenlid
Peter Kerris