8 februari 2017

PvdA wil afspraken met Vitesse over verkoop GelreDome

Uit berichten in dagblad De Gelderlander bleek vanmorgen dat gedeputeerde Jan Markink in gesprek wil met Vitesse over de mogelijke verkoop van stadion GelreDome. De PvdA juicht die gesprekken zeer toe, mits Vitesse bereid is haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te blijven nemen. Volgens fractievoorzitter Peter Kerris heeft de provincie hier een unieke kans om drie vliegen in een klap te slaan: ‘de verkoop van GelreDome aan Vitesse is goed voor de club, goed voor de provincie en het houdt Amerikaanse speculanten buiten de deur. Deze kans moet de gedeputeerde nu grijpen’. De Gelderse PvdA-fractie roept Gedeputeerde Staten daarom op zo snel mogelijk de gesprekken met de club en de eigenaar van het stadion te beginnen. Kerris stelt hierover volgende week vragen in de commissie Algemeen Bestuur en Financiën.

Bij de bouw van stadion GelreDome heeft de Provincie Gelderland in het verleden een zogenoemd kettingbeding aan de eigenaar opgelegd. Het stadion kan aan Vitesse verkocht worden, maar dan zou de huidige eigenaar een boete van 11,3 miljoen euro moeten betalen. Idee achter de boete was de angst bij de provincie dat het stadion niet meer voor maatschappelijke en culturele activiteiten zou worden gebruikt wanneer de voetbalclub eigenaar zou worden.

Inmiddels zijn de omstandigheden echter veranderd. Vitesse neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als speler in Arnhem en Gelderland en heeft aangetoond een leidende rol te willen vervullen in verschillende maatschappelijke projecten. Het zou goed zijn wanneer de provincie de onderhandelingen met de huidige eigenaar en de voetbalclub zou openen over voorwaarden waaronder de club het stadion kan kopen. De provincie zou dan kunnen afspreken af te zien van de boete. Daar moet natuurlijk wel wat tegenover staan. Er kunnen afspraken gemaakt worden over blijvend gebruik van het stadion voor maatschappelijke en culturele activiteiten. En belangrijker nog: er kunnen afspraken gemaakt worden over een duurzame investering van Vitesse in een uitbreiding van haar maatschappelijke activiteiten.

Kerris denkt daarbij vooral aan doelgroepen als kinderen en jongeren: ‘wij vinden dat ieder kind mee moet kunnen doen, dat er voor iedere jongere een plek moet zijn. Vitesse kan daarbij helpen: ieder kind een kans om te sporten, of om ook eens in een stadion te komen, iedere jongere die wat moeilijker aan de bak komt een kans op een stage of leer-werktraject’. Zo snijdt het mes aan twee kanten.