24 april 2013

PvdA vecht door tegen plannen Teeven om Gelderse gevangenissen te sluiten

De PvdA Gelderland blijft strijden tegen de plannen van Staatssecretaris Teeven om drie gevangenissen in Gelderland te sluiten. Voor de lange termijn levert de beoogde bezuiniging te weinig op. Het kost vooral geld en banen, in een regio die door bevolkingskrimp al sterk onder druk staat.

Direct na de presentatie van de plannen van Teeven stelde de PvdA Gelderland vragen  aan het college van GS, die bijdroegen aan een krachtig signaal vanuit Gelderland tegen sluiting. Door de Gelderse CdK, de heer Cornielje, en de burgemeesters van Doetinchem, Berkelland en Arnhem is ook krachtig geprotesteerd tegen de plannen. De fractie van de PvdA Gelderland zal op 31 mei samen met Ahmed Marcouch een werkbezoek brengen aan de Oldenkotte, een van de instellingen die met sluiting bedreigd wordt.

De vragen die de PvdA eerder stelde en de beantwoording van het college van GS kunt u hier inzien: Beantwoording Statenvragen sluiting justitiële inrichtingen. Hoewel GS aan geeft dat heroverweging van de sluiting moeilijk is te bewerkstelligen, vindt de PvdA dat er nog ruimte is en wil tot het uiterste te knokken voor de werkgelegenheid. Met de leden van Provinciale Staten in Gelderland, wil Piet Wanrooij zich inzetten om nogmaals een krachtig signaal af te geven in Den Haag:

“Het kan zo niet. Vanzelfsprekend heeft de PvdA begrip voor bezuinigingen in een tijd van crises, maar gezien de vergrijzing in het totale personeel bestand kan er op een andere manier worden gereorganiseerd. Neem wat meer tijd en realiseer op een langere termijn een structurele ombuiging, in plaats van een botte bezuiniging.”

De PvdA Gelderland roept het kabinet op om de krimpproblematiek te erkennen, niet weg te kijken en zich actief in te zetten voor het behoud van werkgelegenheid in de regio’s die al onder druk staan.