26 februari 2014

PvdA tegen opknippen van hogeschool ArtEZ

PvdA Gelderland neemt het op voor ArtEZ. De Raad van Toezicht van de HBO-instelling wil de instelling reorganiseren door het aanbod te verschralen en de opleiding op te knippen, ten behoeven van de slecht draaiende instellingen in Enschede.

De PvdA zet in op een sterk en gezond ArtEZ in Arnhem en Gelderland. De opleiding is van belang voor heel de regio en heeft een internationale uitstraling. We willen sterke campussen en een breed opleidingsaanbod op terrein van cultuur. Vormgeving en mode zijn van vitaal belang voor de werkgelegenheid in Arnhem en Gelderland. Meer studenten, nog meer banen en heel veel kunst.

De PvdA heeft het college van GS opgeroepen in gesprek te gaan met ArtEZ en aan te dringen op het behoud van een breed en kwalitatief opleidingsaanbod, om goed onderwijs en banen te borgen. Het opknippen van de opleiding is funest voor de opleiding en treft studenten en medewerkers. Daarbij kiezen studenten in deze periode hun studie en het blijkt dat door de huidige onrust de aanmeldingen bij ArteZ achterblijven. Het college van GS gaat op korte termijn met de instelling in conclaaf.

Piet Wanrooij, Statenlid

Piet Wanrooy