Door Fokko Spoelstra op 5 november 2015

PvdA steunt ambitie maatwerk papierindustrie Eerbeek

Twee Statencommissies van de provincie Gelderland brachten een werkbezoek aan Eerbeek. Het bezoek stond in het teken van het programma Ruimte voor Eerbeek. De Statenleden werden ontvangen door burgemeester Alex van Hedel en de wethouders Eef van Ooijen en Luuk Tuiten.

Belangrijk daarbij was het plan om een duurzaam papierdorp te ontwikkelen in Eerbeek, waarbij de ontwikkeling van woningbouw en centrumgebied in balans zijn met de mogelijkheden voor de voor Eerbeek zo belangrijke (papier)industrie.

De PvdA was onder de indruk van de ambitie van Brummen om in Eerbeek aan de ene kant de toekomst van de papierindustrie (die zo’n 2500 banen vertegenwoordigt) zeker te stellen en aan de andere kant woon, milieu en natuurwaarden te koesteren. Geen eenvoudige opgave want de papierindustrie vormt van oudsher het hart van Eerbeek. Statenlid Fokko Spoelstra: “Met een zoektocht naar passend maatwerk is Brummen er van overtuigd dat de ambitie is waar te maken. De PvdA Gelderland steunt Brummen daarbij van harte.”

Fokko Spoelstra, Statenlid

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra