Door op 18 oktober 2015

PvdA stelt vragen over beëindiging structurele subsidies Zorg & Welzijn

De PvdA Gelderland heeft vragen gesteld over het beëindigen van de structurele subsidie op het terrein van zorg en welzijn per 31 december 2016. Dat besluit van Gedeputeerde Staten brengt onrust met zich mee. Zowel ondersteuningsinstellingen (bijv. Zorgbelang) als achterbanorganisaties (zoals SBOG) zijn bang dat de continuïteit van hun werk in gevaar komt. In de loop der jaren hebben zij een provinciebreed netwerk van regionaal functionerende vrijwilligers opgebouwd die een grote bijdrage leveren aan de participatie van burgers, met name de meest kwetsbaren.

Met name als het gaat om instellingen en organisaties die heel direct betrokken zijn bij de ondersteuning van vrijwilligers en de meest kwetsbaren in Gelderland dient zorgvuldigheid boven alles te gaan. De PvdA heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen gesteld aan het college van GS. De vragen vindt u hier: Schriftelijke vragen subsidies Zorg & Welzijn.