31 juli 2018

PvdA stelt vragen over leegraken EU-subsidiepot kwetsbare leerlingen

De geldpot van het ESF (Europese Sociaal Fonds) biedt subsidie voor de begeleiding van kwetsbare groepen en leerlingen op de arbeidsmarkt. Nu blijkt deze pot opeens leeg te zijn. Dit heeft grote consequenties voor praktijkscholen en VSO-scholen (voortgezet speciaal onderwijs). Deze scholen zijn daardoor genoodzaakt begeleiding te schrappen en mensen te ontslaan. Het wegvallen van deze begeleiding heeft grote, schadelijke, gevolgen voor de positie en kansen van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt.

De Europese PvdA fractie heeft daarom de provinciale en lokale fracties opgeroepen om vragen te stellen over de details van het leegraken van deze geldpot. In navolging van deze oproep stelt de PvdA Gelderland vragen aan GS over de omvang van het ontstane probleem in Gelderland; de consequenties die dit heeft voor de Gelderse scholen en leerlingen en de stappen die nu genomen moeten worden.

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen aan GS

Schriftelijke vragen subsidie begeleiding leerlingen

Zie ook

BinnenlandsBestuur.nl – PvdA stelt vragen over de arbeidstoeleiding van kwetsbaren op de arbeidsmarkt

Artikel Trouw (28 juni 2018) – EU-subsidiepotje voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg