Door op 28 juni 2017

PvdA stelt vragen over behoud arbeidsplaatsen

De afgelopen weken hebben ons helaas verschillende berichten bereikt van bedrijven die hun productie in Gelderland (deels) staken en vertrekken naar het buitenland. Voor de mensen werkzaam bij deze bedrijven is een periode van grote onzekerheid aangebroken. Voorbeelden hiervan zijn Phillips Lighting in Winterswijk en Elster-Instromet in Silvolde.

Als provincie zijn we zeer actief bezig om bedrijven te interesseren om zich te vestigen in Gelderland. Het beleid van Gedeputeerde Staten is erop gericht om Gelderland de derde indistriele provincie van Nederland te maken. Om werkgelegenheid te behouden is het alleen net zo nodig wat we ervoor doen om werkgelegenheid te behouden. Hoe houden we bedrijven en arbeidsplaatsen hier in Gelderland.

De PvdA maakt zich grote zorgen dat bedrijven die een lange historie in Nederland hebben nu weer de stap maken om de productie naar het buitenland te verplaatsen. Juist daarom waren onze collega’s uit Oude IJsselstreek afgelopen week al bij de medewerkers van Elster-Instromet. En ook vanuit de provincie is actie nodig. Wij willen dat Gedeputeerde Staten in Gelderland actie onderneemt en hebben daarom vandaag schriftelijke vragen ingediend.