3 juni 2015

PvdA stelt vragen over angstcultuur vervoerbedrijf Hermes

 De PvdA heeft vragen gesteld over de berichtgeving rondom de angstcultuur bij vervoerbedrijf Hermes. Dit naar aanleiding van een artikel in de Gelderlander, dat sprak over ‘stelselmatige intimidatie van personeel’. De PvdA hecht aan goed werkgeverschap en heeft het collega van Gedeputeerde Staten de volgende vragen gesteld:

 

1) Hebben GS kennis genomen van het onderzoek dat bij Hermes is uitgevoerd?

 

2) Hoe beoordelen GS de in het rapport geconstateerde feiten vanuit de provinciale verantwoordelijkheid?

 

3) Delen GS de opvatting van de OR van Hermes dat het werkklimaat moet veranderen?

 

4) Zo ja, welke stappen gaan GS, nu de verantwoordelijkheid voor het OV in de regio Arnhem-Nijmegen bij de provincie Gelderland is komen te liggen, zetten om de cultuur te verbeteren?

 

5) Selecteert de provincie tijdens het aanbestedingsproces vervoersbedrijven ook (mede) op sociale aspecten zoals ziekteverzuimbegeleiding? Zo nee, bent u daartoe bereid?

Peter Kerris, fractievoorzitter

Peter Kerris2