15 november 2013

PvdA steunt provincie in strijd tegen Haags besluit rodel diesel

PvdA roept bij begrotingsbehandeling op tot oplossen mobiliteitsknelpunten. Statenlid Mariëlle van der Leur gaf bij de begrotingsbehandeling de volgende beschouwing.

“We gaan van A naar B en dat noemen we mobiliteit. Voordat het debat daarover  wordt overheerst door gemotoriseerd, en al of niet geëlektrificeerd fietsverkeer, wil ik er op wijzen dat de basismobiliteit nog altijd die te voet is. Maak dus ook de voetpaden  onderdeel van het MIAM, de  Investeringsagenda voor mobiliteit.

Een ander belangrijk onderwerp  is de accijns op rode diesel en het effect daarvan op onze treinen. De meeste regionale treinen rijden op rode diesel. In het Haagse Lenteakkoord is de fiscale vrijstelling hiervoor met ingang van 1 januari afgeschaft, waardoor verwacht wordt dat regionale vervoerder gedwongen zijn ritten in hun dienstregeling te schrappen. Wij laten toch niet toe dat onze regiotreinen stil blijven staan vanwege onbetaalbare – rode nog wel – dieselolie.

Samen met de VVD, CDA, D66 dienen we een motie in om de gedeputeerde te ondersteunen in haar boze reis naar Den Haag. We zijn niet alleen boos maar dragen ook een lange termijn oplossing aan: elektrificatie van de spoorlijnen in Nederland waar nog met diesel gereden wordt. Dan hebben we een mooie stap naar verduurzaming van het vervoer gezet, zowel qua uitstoot als qua betrouwbaarheid. En tot aan die stap een compensatieregeling.

Wat betreft het Haagse voornemen om tol te heffen op de A15 heeft gedeputeerde Conny Bieze ook namens onze fractie het standpunt helder verwoord. Het Rijk kan niet op andere wegen de tol verlagen of zonder tol te heffen een tunnel aanleggen en bij de A15 wel tol heffen en daar geen tunnel  aanleggen, terwijl Gelderland een forse bijdrage doet. Dat is voor niet te begrijpen. Daar hebben we geen 300 miljoen voor neergelegd op de Haagse tafel. Kom op Conny, d’r an!

Verbeteringen op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk staan wel al op de agenda. Prima, maar wij  kijken uit naar de planstudie over verdubbeling van de spoorlijn, want dat is toch de ultieme oplossing voor een goede en frequente treinverbinding. De opgang van Harderwijk tot intercitystation heeft evenzeer onze sympathie.

Van de knelpunten op de weg vinden wij die bij Zevenaar wel heel urgent. Door de afsluiting van de Smidtstrasse in Elten voor het zwaardere vrachtverkeer hebben de dorpsstraat in Babberich en de Ringbaan/Oost Zevenaar het zwaar, te zwaar, te verduren.  Doortrekking van het Witte Kruis in Babberich is de oplossing die alle partijen aanbevelen. Wij vragen van het college dringend om het tempo er in te houden. Dus geen processie, maar Voorwaarts mars! mevrouw Bieze.

Mariëlle van der Leur, Statenlid

 
Mariëlle van der Leur, Statenlid

Marielle van der Leur