26 september 2012

PvdA initiatiefvoorstel Social Return bij aanbestedingen met brede instemming aangenomen

Het initiatiefvoorstel Social Return bij aanbestedingen van de PvdA is met brede instemming aangenomen in de Gelderse Staten. De mogelijkheid van het sociaal aanbesteden krijgt dankzij het voorstel een stevige steun in de rug. PvdA Statenlid en initiatiefnemer Piet Wanrooij geeft tekst en uitleg.

Meer werk voor mensen die moeilijk aan de slag komen.

“Social Return is een sociale vorm van aanbesteden. Simpel gesteld: een aannemer die een opdracht krijgt, moet iets terug doen in de vorm van het aanbieden van werkplekken aan mensen met een arbeidsbeperking of een achterstand op de arbeidsmarkt.

De PvdA Statenfractie bepleit dat de Provincie overgaat tot sociaal aanbesteden en vooral zaken doet met bedrijven die stages en/of banen voor bepaalde doelgroepen realiseren. Omdat de Provincie jaarlijks voor ongeveer 185 miljoen euro werk in de markt zet, gaat het wel ergens over.

Hoe kan de Provincie hiermee aan de slag? De Provincie neemt in het bestek van aanbestedingen een sociale clausule op. Bij de beoordeling van offertes kent ze punten toe voor het creëren van stageplaatsen, leerwerkplekken, arbeidsplaatsen of andere activiteiten voor inwoners van de Provincie die moeilijk aan de slag kunnen komen. Daarmee zorgt de Provincie voor een forse prikkel voor opdrachtnemers om bij te dragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bij de inkoop van goederen kan een dergelijke clausule worden toegepast.”

MKB

“Voor de zomer hebben de Statenleden van Gelderland een brandbrief van MKB Gelderland ontvangen over het grote belang van het midden- en klein bedrijf voor de Gelderse economie. Bij Europese aanbestedingen in Gelderland valt het MKB nu vaak buiten de boot. Dat is jammer, ook uit het oogpunt van Social Return. Deze bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij het creëren van een groter aanbod van stages en werkplekken voor mensen die niet gemakkelijk werk kunnen vinden.”

“Bij Europese aanbestedingen bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden een deel van de opdracht af te zonderen. Om het MKB een kans te bieden, kunnen inkopers opdrachten opdelen in percelen. De PvdA stelt voor hiermee in de Provincie, voor zover mogelijk binnen de juridische spelregels, aan het werk te gaan. Goed voor de Gelderse economie en goed voor Social Return.”

 

“De provincie Gelderland wil zelf het goede voorbeeld geven en zal nog meer werk maken van Social Return in eigen huis. De organisatie zal meer mensen aan nemen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zo laat je aan je opdrachtnemers zien dat het kan.”

“Nu Gelderland kiest voor het voorstel, komen we echt verder met Social Return in onze provincie!”