25 februari 2015

PvdA houdt start Giro binnen budget

De PvdA wil dat de provincie Gelderland geen cent meer dan 6 miljoen uitgeeft aan de start van de Giro in Gelderland. Het college van GS gaf in eerste instantie aan 5 miljoen nodig te hebben voor de organisatie, maar kwam op de valreep met 2 miljoen extra, voor de ambtelijke inzet voor het mega-evenement. Daarmee overschrijdt GS het door de Staten gestelde maximale budget van 6 miljoen euro. De PvdA ziet de Giro als een topevenement voor Gelderland, maar wel binnen heldere grenzen.

De PvdA heeft zojuist per amendement geëist dat het gestelde maximale budget van 6 miljoen niet overschreden mag worden, en mocht dit wel gebeuren de Giro niet in Gelderland start. Het vrijgekomen budget van 5 miljoen uit de oorspronkelijke begroting, moet dan in breedtesport in Gelderland geïnvesteerd worden. Dit geld komt dan ook beschikbaar voor breedtesport. Gedeputeerde Markink heeft dit toegezegd.

In november 2014 heeft  de PvdA een motie binnengehaald voor de breedtesport. Daardoor is nu reeds 3 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de voorjaarnota 2015. Deze 3 miljoen was beschikbaar gesteld voor de realisatie van het NTC in Buren. Nu het NTC van de baan lijkt voor Gelderland, heeft de PvdA een aanleiding gezien dit subsidiegeld te herbestemmen voor breedtesport en de Gelderse Sportverenigingen.

Statenlid Piet Wanrooij: “De Giro is een prachtig evenement, maar het college mag het gestelde budget niet overschrijden. Het is gemeenschapsgeld en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Als deze deal afketst, moet het geld voor de Giro naar breedtesport voor alle Gelderlanders.’