26 september 2012

PvdA heeft zorgen om schaliegaswinning in Gelderland en stelt vragen

De PvdA vindt dat er te veel nadelen aan de winning van schaliegas zitten. Het is slecht voor milieu, omgeving en vertraagt de overgang naar een echt duurzame energievoorziening.

In de bodem van de provincie Gelderland zit waarschijnlijk schaliegas. Enkele kilometers diep ligt een laag schalie. Het is aannemelijk dat deze klei aardgas bevat. Eerder berichtte de Gelderlander al over de vondst van het gas in de regio Nijmegen. De gashoudende laag zou liggen onder de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen.

Het Amerikaanse bedrijf BNK Petroleum heeft bij het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie een vergunning aangevraagd om proefboringen te houden. Deze aanvraag leidt tot veel onrust bij onze inwoners.

De PvdA vindt dat overgaan op schaliegas de noodzaak naar een overgang naar een volledig duurzame energievoorziening onnodig uitstelt en wil dat het college van Gedeputeerde Staten al het mogelijke doet om proefboringen en de winning van schaliegas in de provincie Gelderland te voorkomen.