PvdA haalt stevige winstpunten binnen voor werkgelegenheid en scholing bij komst One Planet naar Gelderland

28 februari 2019

De PvdA heeft mooie toezeggingen binnengehaald voor de Gelderse economie en werkgelegenheid en daarom ingestemd met de vestiging van One Planet naar Gelderland. One Planet is een hoog-innovatief kennisinstituut , op te richten door het Belgische IMEC, een wereldleider op gebied van chipontwikkeling. Dankzij de PvdA staat de komst van One Planet nu gelijk aan veel nieuwe Gelderse banen en een flinke investering in onze economie en beroepsonderwijs.

Daarvoor gaat Gelderland 65 miljoen euro beschikbaar stellen. Een fors bedrag. En juist daarom kan de komst van One Planet wat de PvdA betreft alleen doorgaan als zeker is dat heel Gelderland profiteert van de komst van het kennisinstituut en dit niet alleen een feestje wordt voor een handjevol grote bedrijven. En dat is gelukt: dankzij de PvdA komt One Planet er alleen als het Gelderse Mkb intensief betrokken wordt, er nieuwe Gelderse banen bijkomen en er een grote rol is voor het Mbo. Om te zorgen voor beroepsontwikkeling en stageplekken voor jonge vakmensen.

Allemaal keiharde afspraken. En als ze niet gehaald worden, gaat de stekker er alsnog uit.

PvdA was van begin af aan enthousiast over de inhoud van het initiatief: One Planet wordt gevestigd in Gelderland, juist vanwege ons innovatieve onderzoeksklimaat, op het gebied van food en agro, de speerpunten van de Gelderse innovatietechnologie.  Cross-overs organiseren tussen chiptechnologie, food en agro: dat kan echt tot enorme innovaties en wereldwijde veranderingen leiden. De samenwerking met de Gelderse universiteiten biedt prachtige mogelijkheden. Allemaal positief. Daarover geen misverstand.

Wel hadden we zorgen over nut en noodzaak van een forse bijdrage vanuit de provincie Gelderland: wat heeft Gelderland, het Gelderse Mkb en het Gelderse Mbo aan One Planet? Gaan daar nieuwe banen ontstaan, kunnen Mbo-ers stageplekken bezetten? Of te wel: gaat One Planet echt wortelen in de haarvaten van het Gelderse bedrijfsleven en economie en zorgen voor meer Gelderse banen, stageplaatsen en ondernemerschap? Alleen als dat zeker is, krijgt een investering van ons gemeenschapsgeld groen licht van ons.

De besluitvorming rond de komst van One Planet heeft meer dan een half jaar in beslag genomen. Niet omdat het college niet sneller zou willen, maar juist omdat we als PvdA steeds vragen hebben gesteld over het initiatief: we waren niet tevreden over de gepresenteerde koppeling met het Mkb, we vonden dat het Mbo beter betrokken moest worden, en omdat TNO zich had gemeld als interessante partner, ook helder hebben of en hoe TNO kon aanhaken. We hebben daarover niet alleen met GS gesproken, ook met ondernemers in de Achterhoek en op de Veluwe, en met het onderwijs.

 

Juist doordat we als PvdA steeds gehamerd hebben op het grote belang van het Gelderse Mkb en Mbo, zijn de prestatieafspraken nu op deze punten sterk verbeterd. In de eerste drie jaar na de komst van One Planet moeten er twintig Gelderse Mkb-bedrijven worden betrokken en na 8 jaar moeten dat er zestig zijn. Er gaan nu ook een groot aantal oplopen voor Mkb-ers georganiseerd worden en er worden 200 stageplekken per jaar voor het onderwijs beschikbaar gesteld.

 

Naast de circa 100 banen van One Planet zullen er zeker 80 banen in het Mkb komen, en mag op grond van eerdere Belgische ervaringen ervan uitgegaan worden dat dit aantal met een factor 2.7 vermenigvuldig kan worden: zo ontstaan er in Gelderland een groot aantal banen van de toekomst. Gelderland wil niet alleen nu economisch vitaal zijn, maar dat ook blijven, daarom staat de PvdA achter een investering in One Planet. Zeker zijn van een baan, ook in de toekomst.

Fokko Spoelstra