28 juni 2017

PvdA Gelderland zoekt nieuwe voorzitter

We zijn op zoek naar  een enthousiaste persoonlijkheid, iemand met ambitie en nieuw elan, die verbindt, die ook anderen kan enthousiasmeren, het debat kan bevorderen en die het verenigingsgevoel belangrijk vindt. We zoeken iemand die de bestuurskracht van het gewest kan versterken.

We hebben daarnaast in 2019 te maken met twee verkiezingen (Provinciale Staten en Waterschapsbesturen).  Van de voorzitter verwachten we dat hij in de organisatie daarvan een spilfunctie vervult.

De voorzitter heeft een (beeld)bepalende functie in het gewest. In de aanloop naar de verkiezingen wordt die rol des te belangrijker. De voorzitter heeft contacten met afdelingen, de Statenfractie, waterschapsfracties, het partijbestuur etc. We vragen dan ook nadrukkelijk iemand die daarvoor tijd beschikbaar heeft.

Wil je meer weten? Neem dan voor 15 augustus 2017 contact op met de secretaris van de PvdA Gelderland, Wopke Veenstra, e-mail: vwopke@gmail.com, telefoonnummer: 06 -51277910.

We sturen je dan een profielschets en andere nadere informatie. Vrouwen worden met name opgeroepen om te reageren. Een interview met Jean Eigeman over zijn periode als voorzitter is hier te vinden.