PvdA Gelderland zet zich in voor draagvlak bij de Regionale Energiestrategieën (RES)

9 juni 2021

Op 9 juni werden de eerste versies van een aantal Regionale Energiestrategieën (RES) vastgesteld; de RES’en FruitDelta Rivierenland, Food Valley, Noord-Veluwe en Arnhem-Nijmegen. De PvdA merkt dat draagvlak nog altijd een groot probleem is bij deze strategieën. Om de RES’en uiteindelijk tot een succes te maken moet er nodig een tandje worden bijgezet. Daarom diende Jan Daenen een motie in namens PvdA Gelderland.

De ingediende motie lezen kan hier.

De motie werd gesteund door VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, D66, SP, 50Plus en Partij voor de Dieren.

PVV, Forum voor Democratie, Groep-de Kok, Groep-Mout en Groep-Taheri stemden tegen.

Headerfoto: Waterschap Rivierenland