5 september 2012

PvdA Gelderland wil OV- kaart voor MBO studenten van 16 en 17 jaar

PERSBERICHT
MBO- studenten onder de achttien jaar krijgen geen OV- jaarkaart zoals de meeste andere studenten wel. Het Rijk gaat uit van de fictie dat zij onderwijs krijgen in hun woonomgeving, zoals leerlingen van het basisonderwijs. De praktijk is anders en veel MBO- studenten moeten behoorlijke reiskosten maken. De PvdA wil een OV-kaart voor MBO studenten onder de achttien.

De Partij van de Arbeid vindt het onterecht dat jonge MBO-leerlingen worden achtergesteld ten opzichte van andere studenten. Bovendien ontmoedigen hoge reiskosten de entree naar het middelbaar beroepsonderwijs, waar juist zo’n grote behoefte aan is in de maatschappij.
Op aandringen van de PvdA heeft de provincie Gelderland in het afgelopen studiejaar de helpende hand geboden en de MBO-ers van 16 en 17 jaar een actiekaart aangeboden, waardoor ze zonder hoge reiskosten naar school kunnen reizen.

PvdA Gelderland wil de actiekaart voor MBO studenten van 16 en 17 jaar voorzetten, om ook voor studenten onder de achttien de drempel tot het volgen van een MBO opleiding weg te nemen. Statenlid Yasemin Cegerek heeft daarover onderstaande vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde staten.

De vragen:

1). Klopt het dat de OV-actiekaart voor MBO studenten van 16 en 17 jaar dit jaar niet voortgezet wordt?
2). Hoeveel aanvragen waren er vorig jaar voor de kaart?
3). Zijn er Gelderse gemeenten die een beroep op de provincie hebben gedaan om deze actie voort te zetten?

4). Wat kost het om deze kaart voor deze collegeperiode voort te zetten?
5). PvdA wil graag de actiekaart voortzetten, kan de Gedeputeerde Staten uitzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn?
6). Wil Gedeputeerde Staten van Gelderland na 12 september met de nieuwe minister van Verkeer contact leggen en lobbyen op landelijk niveau om voor deze doelgroep een structurele oplossing te zoeken?