Door Peter Kerris op 21 april 2017

PvdA Gelderland wil blijvende inzet provincie op gelijke kansen

Ieder kind verdient gelijke kansen. Voor ons als PvdA Gelderland is dat een wetmatigheid waaraan niet te tornen valt. En als het dan voor sommige kinderen niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld omdat ze opgroeien in een gezin waarin er soms even wat minder te besteden is, dan helpen we een handje. Daarom willen we dat de provincie Gelderland ook na dit jaar blijft bijdragen aan het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Het Jeugdsportfonds bestaat sinds 2009 en zorgde er inmiddels al voor dat meer dan duizend Gelderse kinderen uit 27 gemeenten kunnen meedoen. Daarmee, zo bleek uit schriftelijke vragen die we eerder stelden, zijn de doelen behaald en kan de subsidie worden stopgezet. Dat vinden wij vreemd. Want als iets werkt, dan ga je er toch mee door? Of is alle armoede in Gelderland nu plotsklaps opgelost?

In 2015 kwam naast het sportfonds ook het Jeugdcultuurfonds, dat ervoor zorgt dat ook Gelderse kinderen die het thuis niet breed hebben op muziekles kunnen. Het aantal gemeenten én kinderen dat hier gebruik van maakt blijft nog wat achter bij de verwachting, maar het aantal kinderen neemt wel snel toe. In het eerste kwartaal van 2017 gaat het al om 43 kinderen, dat is al bijna net zoveel als in heel 2016! Het fonds begint dus zijn vruchten af te werpen, maar net nu stopt ook hier de subsidie. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Daarom vind de PvdA dat bij de aanstaande Midterm Review, wanneer de provincie halverwege deze bestuursperiode gaat kijken waar zij de komende twee jaar prioriteit aan geeft, geld vrijgemaakt moet worden om het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds te behouden. Zodat de provincie samen met gemeenten – die immers extra geld gekregen hebben voor de bestrijding van kinderarmoede – ervoor kan zorgen dat ieder kind de kansen krijgt die het verdient. Daar staan wij voor. We houden u op de hoogte.