PvdA Gelderland volgt verbeterproces subsidies nauwkeurig

1 november 2018

Subsidies zijn bij uitstek een instrument waarmee we als provincie de uitvoering van het beleid kunnen stimuleren, en tegelijkertijd externe partijen, de subsidieaanvragers, kunnen helpen. Een win-win situatie dus. Maar dan moet de subsidieverlening wel vlot en goed verlopen. En dat bleek de afgelopen jaren helaas regelmatig mis te gaan.Het proces werd ervaren als ondoorzichtig en bureaucratisch. De Gelderlanders verdienen een betere performance.
Gelukkig dat dit nu door het College erkend wordt. En nog beter dat er inmiddels al verbeteringen zijn doorgevoerd, en andere op korte termijn worden ingezet. Zoals verbeterde formulieren, minder informatie nodig van de aanvrager, verbeterde webpagina, etc.

Maar we zijn er nog niet. Als PvdA-fractie zullen we het verbeterproces de komende tijd actief volgen om na te gaan of de ingezette en beloofde maatregelen inderdaad leiden tot de gewenste verbeteringen en een vlotter proces. Het in te stellen klantenpanel kan over enige tijd aangeven of het proces voldoende verbeterd is.

Het doel van dit alles is uiteraard om door middel van provinciale subsidies onze provincie mooier en leefbaarder te maken.