4 december 2013

PvdA Gelderland opent Meldpunt Verkeersveiligheid

De PvdA Gelderland opent een Meldpunt Verkeersveiligheid, waarop iedereen verkeersonveilige situaties kan melden.

Voor de Partij van de Arbeid is verkeersveiligheid een urgent thema, een  onderdeel van bestaanszekerheid. Initiatiefnemer Peter Kerris: “Te vaak komen er in de media en bij onze werkbezoeken in de provincie verhalen naar boven van onveilige situaties op de Gelderse wegen. De ongevallen op de A15 deze zomer zijn daarin bijvoorbeeld een grote zorg. Maar ook provinciale wegen waarop een snelheidslimiet van 80 km/uur geldt hebben onze aandacht. We hebben al – met succes- om aandacht voor het probleem gevraagd bij minister Schultz.” Onlangs kwam de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) nog met een rapport waarin een groot aantal provinciale wegen werd onderzocht en niet veilig bevonden.

Door de Gelderse situatie rondom verkeersveiligheid in kaart te laten brengen door verkeersdeelnemers zélf, zit de PvdA bovenop de problematiek. Kerris: “Informatie van direct betrokkenen helpt ons de pijnpunten in beeld te brengen. Daarop kunnen wij ons direct sterk maken voor een oplossing bij het college van Gedeputeerde Staten.”

Ook een verkeersonveilige situatie melden? Bezoek ons Meldpunt Verkeersveiligheid!

Gevaarlijke situaties in elders in Nederland melden? Meld ze via het meldpunt van de landelijke PvdA.

Peter Kerris, Statenlid

Peter Kerris