23 mei 2013

PvdA Gelderland houdt vinger stevig aan de pols bij Transitie Jeugdzorg

Het decentraliseren van de jeugdzorg, waarbij de gemeenten vanaf 2015 volledig verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, is een ingrijpende operatie die veel bestuurskracht en organisatorische inzet vraagt.

Er is veel onzekerheid bij gemeenten en zorginstellingen over deze transitie en de mogelijke  gevolgen. Welke strategische keuzes moeten gemeenten maken? Hoe worden deze keuzes organisatorisch ingevuld en uitgevoerd? De tijd gaat snel. Regionaal beleid moet ontwikkeld worden en naast beeldvorming en visie, moeten inzichten worden verkregen op de terreinen van contracten, financiering, juridische zaken, gesloten jeugdzorg zonder dat de kwaliteit en continuïteit verloren gaat. Een mega-operatie dus.

Namens de PvdA fractie Gelderland ben ik woordvoerder (jeugd)zorg en ben dus zeer nauw betrokken bij de hele transitie. Om iedereen goed te kunnen informeren en te horen welke zaken om extra aandacht vragen, heb ik de woordvoerders zorg in de regio’s uitgenodigd te starten met periodieke overleggen. Op deze bijeenkomsten nemen we de laatste landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen door, bespreken het transitieproces, zoeken de verbinding en bieden ondersteuning.

Het doel is om in iedere Gelderse regio twee maal per jaar een bijeenkomst te beleggen. Ook haak ik aan bij reeds georganiseerde bijeenkomsten in Gelderland. De data voor de bijeenkomsten worden separaat naar alle woordvoerders in de afdelingen gestuurd. Op deze manier kunnen de broodnodige dialoog en kennisoverdracht op gang gebracht worden, die het proces van deze ingrijpende transitie in goede banen kan leiden.
Paula Wieggers, Statenlid