28 mei 2013

PvdA en CDA vragen debat sluiting Gelderse gevangenissen aan

De PvdA Statenfractie Gelderland heeft vragen gesteld aan het college van GS, naar aanleiding van de reorganisatie plannen  van De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van Staatssecretaris Teeven, die op 22 maart 2013 zijn gepresenteerd. De PvdA wil de werkgelegenheid die de inrichtingen herbergen voor Gelderland behouden, vooral in de kwetsbare krimpregio’s. Positief is, dat de vragen van de PvdA mede bijdragen aan een krachtige inzet vanuit Gelderland.

De Beantwoording Statenvragen sluiting justitiële inrichtingen op de gestelde vragen zijn aanleiding voor een gezamenlijke debatverzoek van de PvdA en CDA Statenfracties.

Via het debatverzoek leggen beide Statenfracties aan Provinciale Staten van Gelderland de vraag voor om de Tweede Kamer krachtig te verzoeken de sluiting van gevangenissen De Berg, De Kruiskamp Doetinchem, De Berg Arnhem (Koepelgevangenis) en inrichting Oldenkotte in Rekken te voorkomen. Deze organisaties functioneren uitstekend en behalen prima resultaten. Naast een toename van de onveiligheid staan minimaal 880 directe arbeidsplaatsen in Gelderland op de tocht. Dit grotendeels in een regio waar sprake is van bevolkingskrimp. Via een officiële reactie vanuit Gelderland vragen Provinciale Staten aandacht voor de effecten van de sluiting in Gelderland en specifiek in krimpregio Achterhoek.

Naast het college van GS is het gewenst dat er een krachtige lobby via de eigen partijlijnen op gang wordt gebracht waarbij de consequenties goed voor het voetlicht moeten worden gebracht. Vanuit het Kabinet verwachten wij een actieve inzet gericht op behoud van veiligheid en werkgelegenheid in Gelderland en specifiek in een krimpregio.

De Statenfracties van PvdA en CDA willen het Kabinet vanuit de Gelderse Staten een helder signaal sturen: bezint eer ge begint en vecht voor werkgelegenheid in Gelderland!