Door Karin Jeurink op 1 juli 2017

PVDA en CDA Gelderland: besluit Teuge is onacceptabel

Donkere wolken pakken zich samen boven vliegveld Teuge. Afgelopen week maakte het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend dat een vliegroute van Lelystad Airport vanaf 2019 pal over vliegveld Teuge loopt, waardoor parachutespringen vanaf hoogte onmogelijk wordt. Dit heeft desastreuze gevolgen voor het Nationaal Paracentrum en de luchthaven zelf. Een faillissement lijkt onafwendbaar.

‘Dit besluit is volstrekt onaanvaardbaar, het moet van tafel’, zegt Daisy Vliegenthart-Goedhart van CDA-Gelderland. ‘Het voortbestaan van vliegveld Teuge is belangrijk voor Gelderland, we kunnen niet accepteren dat die toekomst nu onmogelijk gemaakt wordt door uitbreiding elders’. ‘Er is veel overleg geweest over de routes van Lelystad Airport’, valt Karin Jeurink haar bij. ‘Vervolgens wordt vanuit het ministerie eenzijdig een besluit genomen over de aansluiting op het hogere luchtruim, zonder rekening te houden met of te overleggen over de consequenties daarvan. Wat heeft eerder overleg dan voor zin gehad?’

In de Staten van 28 juni stelde Jeurink mede namens Vliegenthart al vragen aan Gedeputeerde Meijers. Die bleek net zo verontwaardigd als de fracties. PvdA en CDA zijn daarom verwonderd over de uitspraken van de directeur van Teuge in de Stentor van vandaag: ‘alsof de Provincie het vliegveld op deze manier de nek zou willen omdraaien, dat is absoluut niet aan de orde. Dit besluit, het kan niet vaak genoeg gezegd, moet van tafel’, aldus Jeurink. Wat nu nodig is, is actie. ‘Gedeputeerde Meijers moet in Den Haag duidelijk maken dat dit zo niet kan. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen daarbij een geluid laten horen: weg met dit besluit’, meent Vliegenthart. De toekomst van een Gelderse parel staat op het spel.

CDA en PvdA vragen eensgezind optreden. Teuge moet de ruimte houden die nodig is voor het voortbestaan van het vliegveld. Daarover is geen discussie mogelijk. Om helder te krijgen hoe dit alles heeft kunnen gebeuren stellen de fracties bovendien, in aanvulling op de mondelinge vragen van 28 juni, schriftelijke vragen vragen aan Gedeputeerde Staten.

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink