20 april 2015

PvdA, CDA, VVD en D66 aan de slag met coalitieakkoord ‘Ruimte voor Gelderland’

Ruimte voor Gelderland’, dat is de titel van het coalitieakkoord dat de PvdA samen met de lijsttrekkers van VVD, CDA en D66 presenteerde aan de Commissaris van de Koning. Het is een akkoord op hoofdlijnen geworden, met gedeelde uitgangspunten en doelstellingen en met afgesproken kaders. Maar ook met ruimte voor dynamiek en voorstellen van ieder die het beste met onze provincie voorheeft. De coalitie wil ruimte bieden aan alle Gelderlanders: ruimte voor nieuwe initiatieven in dorpen en steden, ruimte aan bedrijven om te groeien en ruimte aan sectoren die te lang in de knel hebben gezeten.

Het verlies dat we moesten incasseren na de verkiezingen van 18 maart was pijnlijk. Maar dat verlies weerhield ons er niet van met opgeheven hoofd verantwoordelijkheid te nemen. De klus waarmee we waren begonnen is immers nog niet af. Nog teveel mensen in Gelderland zitten zonder baan en bezuinigingen in crisistijd hebben organisaties waar veel vrijwilligers in werkzaam zijn hard getroffen. Op een basis van onderling vertrouwen en geboekte resultaten kozen de partijen VVD, CDA en D66 ervoor om samen met ons verder te werken aan nieuwe ambities voor de komende jaren.

En ambities hebben we. Een korte opsomming:

– Voor 2020 wil de coalitie 100.000 woningen hebben verduurzaamd;
– Er komt een programma Steen-goed Benutten om goede, voornamelijk binnenstedelijke plannen te ontwikkelen in de strijd tegen leegstand;
– In de landbouw is niet langer schaalgrootte leidend maar sturen we op maatschappelijke doelen zoals dierenwelzijn en milieu;
– We investeren in OV aan de grenzen van onze provincie, zoals dubbelspoor in de Achterhoek, en in alternatieve vormen van vervoer;
– In het economisch beleid concentreren we ons naast topsectoren ook op de maakindustrie, ambachtseconomie en detailhandel;
– Er komt meer geld voor cultuur en we bouwen aan nieuw beleid na 2016;
– In regionale samenwerking stelt de provincie gebiedsspecifieke opgaven centraal, zoals bijvoorbeeld de logistiek in het Rivierengebied.

Maar het meest tevreden ben ik nog over de grondhouding die deze coalitie wil uitstralen.  Niet langer staan de provinciale instrumenten centraal, we concentreren ons op de energie en initiatieven die uit de samenleving komen. De provincie als partner, die ruimte wil geven aan alle Gelderlanders van goede wil. Het openbaar bestuur dienstbaar, tussen de mensen en niet daarboven.

Vol trots bied ik het coalitieakkoord daarom ook aan u aan. Samen met onze kandidaat-gedeputeerde Josan Meijers heb ik er het volste vertrouwen in dat ook dit akkoord een herkenbaar sociaaldemocratisch stempel draagt. Tijdens de Gewestelijke Ledenvergadering van 25 april willen wij ons dan ook graag verantwoorden over het bereikte resultaat.

Met dit akkoord hopen wij een sterker en socialer Gelderland de komende vier jaar dichterbij te brengen. Een Gelderland dat verbindt en ook ruimte biedt. Een Gelderland waarin het goed werken en goed wonen is. Daar ga ik het voor doen.

Klik HIER voor het coalitieakkoord.

Met hartelijke groet, ook namens Josan,

Peter Kerris

Fractievoorzitter PvdA Gelderland