4 februari 2013

PvdA blij met voorstel voor bijdrage aan wijkverbetering Vogelbuurt Apeldoorn

De PvdA is verheugd over het voorstel van Gedeputeerde Staten om met een bijdrage van de provincie het verwijderen van de hoogspanningskabels mogelijk te maken.

Conclusie na een werkbezoek van de PvdA Statenfractie en PvdA-fractie Apeldoorn aan de Vogelbuurt in Apeldoorn was dat de hoogspanningskabels in deze wijk moeten verdwijnen, Daarna kan een aanvang worden gemaakt met de noodzakelijke renovatie van de wijk.

De kabels bevinden zich nu letterlijk in de achtertuin van bewoners van de wijk. Een van de masten staat op een speelveld. Volgens de PvdA een onhoudbare situatie.