18 oktober 2015

PvdA blij met oproep voor meer geld voor Gelders spoor

‘Kom met een nieuw voorstel voor de besteding van € 167 miljoen aan spoorgeld en laten Rijk en regio’s een nieuw toekomstplan spoor maken waarbij hoofdspoornet en regionaal spoornet elkaar aanvullen en versterken’. Dit is het pleidooi van gedeputeerde Conny Bieze aan verschillende Tweede Kamerleden. Eerder kwam er nieuws uit Den Haag dat de 167 miljoen vrijwel volledig naar de NS zou gaan, waarmee lokale vervoerders buiten de boot zouden vallen. Dat betekent dat er vrijwel niet geïnvesteerd wordt in de verbetering van de bereikbaarheid in Gelderland.

De PvdA is blij met het pleidooi van het Gelderse college van GS.  Fractievoorzitter Peter Kerris: “Het is onverdedigbaar dat de Rijksoverheid alleen oog heeft voor OV in de Randstad terwijl de gebieden waar investeringen in spoor het hardst nodig zijn – de Achterhoek, de Vallei, de Maaslein – van de lijst worden geschrapt. We steunen de oproep aan Den Haag om tot een nieuw voorstel van de te verdelen gelden te komen, mét aandacht voor bereikbaarheid in Gelderland.”
________
Bron: Gelderland.nl